Vejledninger til ansøgere

Curriculum vitae ved ansøgninger til videnskabelige stillinger

Oplysninger der som minimum bør fremgå af ansøgninger (herunder CV og publikationsliste) til videnskabelige stillinger ved Science and Technology

Uddannelse

Karriereforløb

Udlandsophold

Undervisning Se særskilt vejledning om undervisningsportfolio http://www.nat.au.dk/default.asp?id=10631&la=DK

Forskning

Kort beskrivelse af: Forskningsmæssige highlights (eks. omtale af 5-10 vigtige artikler og hvorledes de er modtaget og citeret internationalt)

Inviterede foredrag ved internationale konferencer

Internationalt samarbejde

Projektdeltagelse

Større forskningsbevillinger

 

Publikationer

Tydeligt opdelt i: Peer reviewed publikationer

Rapporter, preprint og web postings

Formidling (eks. populærvidenskabelige artikler, bøger og foredrag)

Lærebøger/undervisningsmateriale

Ledelse Institutledelse

Centerledelse

Ledelse af forskergrupper

Administration Institut, fakultet, studieudvalg mv.

Bedømmelse af forskning og undervisning

Nationalt og internationalt (f.eks. i forskningsråd)

 

Referencer Navne og adresser på to personer, som kan udtalte sig om ansøgeren