MBG – en vigtig del af din karriere!

Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) tilbyder et stimulerende, internationalt forskningsmiljø, som dækker en bred vifte af forskningsområder.

Det danske bevillingslandskab tilbyder en række muligheder for forskere i begyndelsen af karrieren, idet både offentlige og private fonde udbyder attraktive, men meget kompetitive karrierebevillinger.

Hvis du har den geniale forskningsidé, så kan vi tilbyde støtte i alle dele af ansøgningsprocessen, inklusiv feedback på din idé og din ansøgning, udformning af budget og interviewtræning. Vi får hjælp fra Aarhus Universitets Forskningsstøtteenhed, som har stor erfaring med både danske og internationale forskningsansøgninger, inklusiv ERC.

Overvejer du at gøre MBG til en del af din fremtidige karriere? Du kan læse mere om mulighederne herunder, ligesom du er også velkommen til at kontakte institutleder Erik Østergaard Jensen.


FUNDING

Fond

Virkemiddel

Målgruppe

Link

Danmarks Fri Forskningsfond (DFF)

Sapere Aude – DFF-Forskningsleder

Yngre forskere, der på tidspunktet for udløbet af ansøgningsfristen inden for de seneste 8 år har opnået ph.d.-graden.

https://dff.dk/ansogning/oversigt-over-virkemidler

Villumfonden

Young investigator program

Talentfulde yngre forskere inden for de tekniske og naturvidenskabelige områder med 3-7 års forskningserfaring efter opnået ph.d.-grad.

http://veluxfoundations.dk/en/call-villum-young-investigators-0

 

Novo Nordisk Fonden

Hallas-Møller Emerging Investigator

Yngre forskere inden for biovidenskab og basal biomedicin med omkring 4 – 8  års forskningserfaring efter opnået ph.d.-grad.

http://novonordiskfonden.dk/en/content/hallas-moller-emerging-investigator

 

Novo Nordisk Fonden

Hallas-Møller Ascending Investigator

Erfarne forskere (lektor-niveau) inden for biovidenskab og basal biomedicin med omkring 7 – 15 års forskningserfaring efter opnået ph.d.-grad.

http://novonordiskfonden.dk/en/content/hallas-moller-ascending-investigator

 

Novo Nordisk Fonden

NNF young investigator award

Fremragende yngre forskere som flytter til Danmark for at udvikle deres banebrydende forskningsprogram. Forskningsleder som har haft egen forskningsgruppe i mindre end 7 år.

http://novonordiskfonden.dk/en/content/nnf-young-investigator-award

 

Novo Nordisk Fonden

Excellensprojekt for yngre forskere inden for Endokrinologi og Metabolisme - Norden

Yngre forskere inden for basal, translationel og/eller klinisk endokrinologisk- og/eller metabolismeforskning Ansøger skal have erhvervet ph.d.-graden inden for de seneste 7 år.

http://novonordiskfonden.dk/da/content/excellensprojekt-yngre-forskere-inden-endokrinologi-og-metabolisme-norden

Lundbeckfonden

Fellowship

Særligt lovende unge forskere, som er kvalificerede til at etablere eller udvide egne forskergrupper på danske forskningsinstitutioner. Yngre forskere, der har erhvervet en ph.d.-grad for mindst 4 år og højest 8 år siden i forhold til ansøgningsfristen.

https://www.lundbeckfonden.com/uddelinger/for-ansoegere/det-kan-du-soege/

LundbeckfondenAscending InvestigatorExperienced researchers with established own research field (within biomedicine) and demonstrated ability to conduct original research at a high international level. No more than 15 years of research experience since completion of PhD.     https://www.lundbeckfonden.com/en/grants/for-applicants/what-you-can-apply-for/

Flytning til Danmark

Aarhus Universitets Relocation Service tilbyder støtte både før under og efter du flytter til Danmark. Der vil være vejledning, når det gælder bl.a. bolig, skat og forsikringsforhold.

Desuden tilbyder Expat Partner Program karrierevejledning mm. for din medfølgende partner/ægtefælle.

Læs mere her: http://ias.au.dk/au-relocation-service/