Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Cecilie Kirkeby Skeby: Forståelse af Diabetes Mellitus gennem cirkulært RNA

Ph.d.-forsvar, onsdag den 13. juni 2018. Cecilie Kirkeby Skeby.

13.06.2018 | Lisbeth Heilesen

Cecilie Kirkeby Skeby

I løbet af sit ph.d.-studie har cand.scient. Cecilie Kirkeby Skeby forsket i, hvordan cirkulære RNA-molekyler bidrager til udviklingen af Diabetes Mellitus. Fordi cirkulære RNAer er cirkulære, adskiller de sig fra andre typer af RNA, og det giver dem unikke egenskaber, så som at de er meget stabile i celler. Derudover har cirkulære RNAer særskilte funktioner, og størstedelen af de cirkulære RNAer, der er blevet undersøgt, fungerer som såkaldte svampe, som binder og hæmmer andre RNAer eller proteiner.

Cecilie Kirkeby Skeby har studeret, hvordan specifikke cirkulære RNAer kan regulere funktionen af de insulin-producerende celler i bugspytkirtlen, som ikke fungerer korrekt i diabetespatienter. Derudover har hun undersøgt en metode til at lave kunstige cirkulære RNA-svampe til at hæmme mikroRNAer i celler.

Disse fund bidrager til den nuværende forståelse af cirkulært RNA og udvider vores forståelse af, hvordan cirkulært RNA kan spille en rolle i Diabetes Mellitus.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 13. juni 2018, kl. 13.15
Sted: Bygning 1593, lokale 012, Auditoriet, iNANO-Huset, Aarhus Universitet, Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Role of Circular RNAs in β-Cell Function
Kontaktinfo: Cecilie Kirkeby Skeby, e-mail: cks@inano.au.dk
Bedømmelsesudvalg:
Professor Gunter Meister, Lehrstuhl für Biochemie I, Fakultät für Biologie und Vorklinische Medizin, Universität Regensburg, Regensburg, Tyskland
Lektor Jan Christiansen, Computational and RNA Biology, Biocenter, Københavns Universitet
Seniorforsker Morten Foss (formand), iNANO, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Jørgen Kjems, iNANO og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Forskningschef Birgitte Brock, Steno Diabetes Center Copenhagen
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

Talentudvikling