Dorota Focht: Et strukturelt studie af substrat promiskuiteten i den bakterielle SLC6 homolog

Ph.d. forsvar, torsdag d. 8. december 2016. Dorota Focht.

08.12.2016 | Lisbeth Heilesen

Dorota Focht

Dorota har i studiet arbejdet med den bakterielle homolog af den humane neurotransmitter natrium symporter (NSS), MhsT fra Bacillus halodurans, som er i stand til at transportere hydrofobiske aminosyre over cellemembranen.  MhsT’s brede substratspecificitet (som spænder fra L-valine til L-tryptofan) har ydermere en række egenskaber til fælles med den humane aminosyretransporter (AAT) fra SLC6 proteinfamilien. NSS hører også med til denne familie.

Dorota brugte protein røntgenkrystallografi kombineret med in vivo optagelsesanalyser for at fastslå hvilke strukturelle elementer i substratbindingssitet, som er essentielle i substratgenkendelsen og bindingen af MhsT. Adskillige krystalstrukturer af transporteren, studeret i kompleks med forskellige substrater, har givet et indblik i de strukturelle omrokeringer i bindingsstedet, hvilket kompenserer for variationer mellem specifikke aminosyre, og som tillader at proteinets transportaktivitet opretholdes. Studiets resultater øger vores viden om NSS og AAT proteinernes transportmekanisme. Dette er interessant fordi, at der i visse alvorlige neurologiske og systematiske sygdomme netop ses, at defekte NSS og AAT proteiner er involveret.


Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Time: Torsdag den 8. december 2016, kl. 14.15
Sted: Bygning 3133, konferencerummet på 3. sal, Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Gustav Wieds Vej 10 C, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Structural studies of the membrane transport proteins: the fungal plasma membrane ATPase – Pma1 and the bacterial NSS member– MhsT.
Kontaktinformation: Dorota Focht, e-mail: dofo@mbg.au.dk
Bedømmelsesudvalg:
Professor Baruch Kanner, Faculty of Medicine, The Hebrew University of Jerusalem, Israel
Lektor Claus Juul Løland, Department of Neuroscience and Pharmacology, Copenhagen University, Denmark
Professor Finn Skou Pedersen (formand), Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University
Hovedvejleder:
Professor Poul Nissen, Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Ph.d.-afhandlingen ligger til gennemsyn ved Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, building 1520, rooms 128-134, 8000 Aarhus C.

Talentudvikling