Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fang Fang: Analyse af mikroRNAer fra honningbi bidrager til forståelsen af kasteudvikling

Ph.d.-forsvar, fredag den 5. januar 2018. Ph.d.-studerende Fang Fang

05.01.2018 | Lisbeth Heilesen

Fang Fang

Fang Fang har i sit PhD-projekt undersøgt effekterne af mikroRNAer på udviklingen af honningbier. Hun har karakteriseret mikroRNA-profiler i tidlig larveudvikling og i royal jelly, der naturligt anvendes til foder. Hun fandt, at specifikke højt udtrykte mikroRNAer bidrager med potentielle funktioner i larveudviklingen og differentiering til kaster i honningbierne. Fang Fang klarlagde, hvordan disse mikroRNA'er undertrykker dronningeudvikling med karakterer som fx kropsvægt, udviklingstid og ovariole antal ved fodring med syntetiske hæmmere af de identificerede specifikke mikroRNAer i in vitro opdrættede honningbier.

 

De nye forskningsresultater bidrager til en bedre forståelse af, hvordan kasteassocierede mikroRNA'er virker i modulering af genekspression og udviklingsdifferentiering i honningbier.

PhD studiet er gennemført ved Sektion for Molekylær Genetik og System (MGS), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet.

Dette resume er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 5. januar 2018, kl. 10.00

Sted: Møderum 2, AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Afhandlings titel: Analyse af mikroRNAer fra honningbi bidrager til forståelsen af kasteudvikling

Kontaktinfo: Fang Fang, e-mail: fang.fang@mbg.au.dk, tel.: +45 91615368

Bedømmelsesudvalg:

Professor Kåre Lehmann Nielsen, Department of Biochemistry and Bioscience, Aalborg Universitet, DK

Forsker Bjørn Høyheim, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Basic Science, Norway

Professor Just Jensen (formand), Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet, DK


Hovedvejleder:
Professor Christian Bendixen, Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet, DK
Medvejledere:
Lektor Knud Larsen, Institut for Molekylær Biologi og Genetik,  Aarhus Universitet, DK

Videnskabelig medarbejder Leila Farajzadeh, Institut for Molekylær Biologi og Genetik,  Universitet, DK

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt:

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygn. 1520, lokale 128 – 134, 8000  Aarhus C. 

Talentudvikling