Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hans Christian Høiberg: Nukleinsyrebaseret nanomedicin - er vi der ikke snart?

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 21. februar 2017, Hans Christian Høiberg

21.02.2017 | Lisbeth Heilesen

Hans Christian Høiberg

I løbet af sit ph.d.-studium har Hans Christian Høiberg haft det som sit mål at drage fordel af den forudsigelige og programmerbare foldning af nukleinsyrenanostrukturer til at arbejde hen imod terapeutisk anvendelse. Forskellige tilgange til dette mål er blevet afprøvet, herunder for det første at anvende en kompleks DNA-origamistruktur, som kan bruges til at sammenligne bindingsenergier imellem biologiske molekyler. Dernæst har det været forsøgt at bruge en 3D RNA-origamistruktur til selektivt at regulere et reportergen i kræftceller. Sluttelig er et RNA-modificerende enzym blevet anvendt til at tilføje et kemisk håndtag til in vitro-transkriberet RNA, hvilket baner vejen for yderligere modifikation.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), Science and Technology, Aarhus Universitet

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 21. februar 2017 kl. 13.15
Sted:
Bygning 1593, lokale 012, Auditoriet, iNANO-huset, Gustav Wieds Vej 14, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel:
Towards Nucleic Acid Nanoparticles for Targeted Drug Delivery
Kontaktinfo:
Hans Christian Høiberg, e-mail: hchoeiberg@inano.dk, tlf.: 2224 4133
Bedømmelses udvalg:

PhD, DSc, Professor Janusz Bujnicki, Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering, International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw, Warszawa, Polen
Professor MSO Henrik Nielsen, Cellular and Molecular Medicine, Københavns Universitet
Professor Jan Skov Pedersen (formand), iNANO og Institut for Kemi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:

Professor Jørgen Kjems, iNANO og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Sprog:
Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

Talentudvikling