Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jakob Ulstrup: Flippin' lipids - et studie af P4-ATPaser

Ph.d.-forsvar, fredag d. 15. Juni 2018, Jakob Jensen Ulstrup.

15.06.2018 | Lisbeth Heilesen

Jakob Ulstrup

I løbet sit ph.d-studie har Jakob Jensen Ulstrup forsket i P4-ATPase lipid-transportere. Disse transportere findes eksklusivt i eukaryotiske organismer, hvor de er involverede i lipid-baserede signaleringsprocesser som fx. blodkoagulation, programmeret celledød og biogenese af vesikler. De er en del af P-type ATPase superfamilien, som primært består af aktive transportproteiner, der ”pumper” forskellige kationer på tværs af cellemembraner; en proces som er drevet af det molekylære brændstof, ATP. Disse pumper er blevet grundigt studeret over de sidste årtier, både med hensyn til deres biokemi samt deres strukturelle opbygning. Dog er flippaserne stadig iblandt de mindst forståede af denne type proteiner, specielt med hensyn til hvorledes de transporterer et langt større substrat end en kation og hvordan dette mekanistisk kan lade sig gøre. Dette er netop et af de centrale spørgsmål indenfor feltet, som er kendt som ”det store substrat problem”. Jakob Jensen Ulstrup har studeret flippaserne Drs2 og Neo1 fra gær organismen Saccharomyces cerevisiae ved at benytte røntgenkrystallografi og elektronmikroskopi. Dette med formålet for at opnå en bedre forståelse af deres transportmekanisme og hvorledes deres funktion reguleres. Han har bidraget til at opnå det første strukturelle indblik af en P4-ATPase og dens auto-regulatoriske mekanisme. 

Ph.d.-graden blev afsluttet ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé blev udarbejdet af ph.d.-studerende.

Tid: Fredag d. 15 Juni 2018 kl. 13.00
Sted: Bygning 3130, lokale 3.01, Konference lokalet, Institut for Molekylærbiologi og genetik, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Strukturel og funktionel karakterisering af P4-ATPase lipid flippaser
Kontaktinfo: Jakob Jensen Ulstrup, e-mail: jakobu@mbg.au.dk, tlf.: +45 53379455
Bedømmelsesudvalg:
Professor Todd R. Graham, Department of Cell and Developmental Biology, Vanderbilt Universitet, USA
Professor Thomas Günther-Pomorski, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet
Professor Ditlev E. Brodersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Poul Nissen, MBG, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Dr. Joseph Lyons, MBG, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

Talentudvikling