Jaslyn Wong: Undersøgelse af ligand specificitet samt interaktions partnere til LysM proteiner

Ph.d.-forsvar, mandag den 9. januar 2017. Jaslyn Wong.

09.01.2017 | Lisbeth Heilesen

Jaslyn Wong

Under sit ph.d.-studium har Jaslyn Wong fokuseret på den strukturelle og biokemiske karakterisering af proteiner indeholdende Lysin motiver (LysM) fra forskellige organismer. LysM er et karbonhydrate genkende modul hvilket binder overflade molekyler som peptidoglykaner fra bakterier og kitin fra svampe. Desuden binder LysM proteiner også sekreterede karbonhydrater fra bakterier. Derfor omfatter den funktionelle betydning af LysM proteiner både celle ekspandering i bakterier samt forsvar og symbiose signalering i planter. Resultaterne af Jaslyn Wongs forskning har bidraget til en bedre forståelse af disse processer og kan bruges til design af nye antimikrobielle stoffer samt tiltag indenfor bæredygtigt landbrug.        

Ph.d-studierne er gennemført ved institut for Molekylærbiologi of Genetik, Science og Teknology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den Ph.d.-studerende.

Tid: Mandag den 9. januar 2017, kl. 13.00
Sted: Bygning 1252 lokale 310, Jeppe Vontilius Auditoriet, Søauditorierne, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Strukturelle og biokemiske studier af LysM proteiner
Kontaktinfo: Jaslyn Wong, jaslyn@mbg.au.dk
Bedømmelsesudvalg:
Professor Thorsten Nürnberger, ZMBP - Plant Biochemistry, Universität Tübingen, Tyskland
Principal Scientist Anette Henriksen, Novo Nordisk A/S
Lektor Ditlev Brodersen, Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Lektor Søren Thirup, Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Dr. Mickaël Blaise, Centre d’études d’agents Pathogènes et Biotechnologies pour la Santé, Université de Montpellier, Frankrig
Professor Jens Stougaard, Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

Talentudvikling