Jean-Baptiste Lopez: Forståelse af nye plantesygdomme: effektorers rolle i samspillet mellem Ramularia collo-cygni og byg

Ph.d.-forsvar, mandag den 12. marts 2018. Jean-Baptiste Lopez

12.03.2018 | Lisbeth Heilesen

Jean-Baptiste Lopez

Rcc-inokulation af et bygblad. A) 12 dpi-symptomer på plantesygdommen RLS efter inokulation med Rcc. B) Konfokal observation af DK05-GFP ved 12 dpi på et Fairy tale-blad. Gengivet med tilladelse fra Stefano Visentin

I løbet af sit ph.d.-studium har Jean-Baptiste Lopez undersøgt effektorproteiners rolle i samspillet mellem byg og svampeorganismen Ramularia collo-cygni.  Ramularia collo-cygni er den aktive organisme bag den nye bygsvampesygdom RLS (Ramularia leaf spot disease - Ramularia-bladplet). Effektorproteiner er vigtige molekylære våben, som udskilles af mikroorganismer for at bekæmpe værtsorganismens immunforsvar. I løbet af sit ph.d.-studium har Jean-Baptiste Lopez udført screeninger for nye effektorproteiner, som bruges af Ramularia til at inficere bygplanter, idet han specifikt har undersøgt de kitinbindende effektorers rolle i dette samspil.

De nye forskningsresultater bidrager til forståelsen af, hvordan RLS udvikler sig molekylært i byg, og øger dermed forståelsen af, hvordan RLS kan kontrolleres og forebygges.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.
 

Tid: Mandag den 12. marts 2018 kl. 13.00
Sted: Bygning 1421, Richard Mortensen-stuen, Fredrik Nielsens Vej 4, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C   
Afhandlingens titel: Ramularia collo-cygni effectors and their role in planta 

Kontaktinfo: Jean-Baptiste Lopez, e-mail: Jean.baptistelopez@mbg.au.dk, tlf.: 2257 5326
Bedømmelsesudvalg:
Professor Eva Stukenbrock, Environmental Genomics, Botanical Institute, Christian-Albrechts University of Kiel & Max Planck Institute for Evolutionary Biology, Tyskland
Lektor Teis Søndergaard, The Faculty of Engineering and Science, Department of Chemistry and Bioscience, Section of Biotechnology, Aalborg Universitet
Lektor Rune Hartmann (formand), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet

Hovedvejleder:
Lektor Simona Radutoiu, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Professor Jens Stougaard, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk


Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

Talentudvikling