Mathias Vinther: Immungenkendelse på nanoskala – på vej mod en forståelse af immunsystemets evne til at bekæmper patogene organismer

Ph.d.-forsvar, torsdag den 8. december 2016. Mathias Vinther.

08.12.2016 | Lisbeth Heilesen

Mathias Vinther

DNA-nanoteknologi har gennem de seneste to årtier gennemgået en forbløffende udvikling. Brugen af DNA til bottom-up fabrikation af selvsamlende nanopartikler har vist sig uhyre succesfuld. Et af de felter, hvor DNA-nanoteknologi forventes at have en stor indflydelse, er biomedicin. For at dette kan blive en realitet, er adressering af flere nøgleudfordringer dog påkrævet.

I løbet af sit ph.d.-studium har cand.scient. Mathias Vinther konfronteret en række af de udfordringer, som DNA-nanoteknologi står over for i relation til medicinsk brug bl.a. inden for biostabilitet og drug delivery. Hovedprojektet omhandler, hvordan menneskets immunsystem genkender patogene organismer, såsom bakterier og vira. Ved hjælp af kulhydratbelagte DNA-nanostrukturer undersøges det mannan-bindende lectins (MBL’s) evne til at binde forskellige sukkermønstre. Netop sådanne mønstre findes også på overfladen af bakterier og vira og er sandsynligvis afgørende for immunforsvarets evne til at genkende skadelige patogener. MBL spiller en essentiel rolle af dette forsvar som en central del af det innate immunsystem.

En del af Mathias Vinthers ph.d.-studier blev udført ved Harvard Medical School, Boston, MA under vejledning af Professor William Shih.
Ph.d.-studiet er gennemført ved Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Torsdag den 8. december 2016 kl. 14.15
Sted: Bygning 1593, lokale 012, Auditoriet, iNANO-Huset, Gustav Wieds Vej 14, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Interfacing Self-Assembled Nanostructures with Biology
Kontaktinfo: Mathias Vinther, e-mail: vinther@inano.au.dk, tlf.: 6077 0907
Bedømmelsesudvalg:
Principal Investigator Hendrik Dietz, Walter Schottky Institut/ZNN, Technische Universität München, Tyskland
Group Leader Dr. Barbara Saccà, ZMB/Fakultät für Biologie, Universität Duisburg-Essen, Tyskland
Lektor Ken Howard (formand), iNANO, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Jørgen Kjems, iNANO og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

Talentudvikling