MSc exam ("specialeforsvar"): Maj Søby Simonsen: Neuroprotective Studies of CD163-targeted Dexamethasone in a Model of Parkinson's Disease

Maj Søby Simonsen. Vejleder: Anders Olsen

09.08.2017 | Lisbeth Heilesen

Dato tor 10 aug
Tid 13:00 15:00
Sted Læsesalen i bartholin bygningen (1241-211)
Arrangement