Palle Duun Rohde: De genetiske årsager til skizofreni og ADHD sat under lup

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 12. december 2017, Palle Duun Rohde.

12.12.2017 | Lisbeth Heilesen

Palle Duun Rohde

I løbet af sit ph.d. studium har Palle Duun Rohde forsket i de underliggende genetiske mekanismer, der bidrager til risikoen for at udvikle skizofreni eller ADHD. Ved at bruge interdisciplinære og integrative statistiske metoder har han undersøgt, hvorvidt integration af data på tværs af studier kan bidrage med ny viden omkring de genetiske årsager til udviklingen af skizofreni og ADHD. Palle Duun Rohde har også forsket i anvendeligheden af integration af data på tværs af arter ved at undersøge ADHD-lignende adfærd i bananfluen, Drosophila melanogaster. De nye forskningsresultater bidrager til forståelsen for den genetiske kompleksitet af skizofreni og ADHD og danner dermed grundlag for fremtidige integrative genomiske studier af den genetiske arkitektur af menneskelige sygdomme.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 12. december 2017, kl. 13.00
Place: Auditorium, Aarhus Universitet Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Afhandlingens titel: Dissecting the genetic variation of schizophrenia and ADHD using an integrative genomic approach
Kontaktinfo: Palle Duun Rohde, e-mail: palle.d.rohde@mbg.au.dk tlf.: +45 87 15 49 87 | +45 23 47 11 97
Bedømmelsesudvalg:
Professor Chris Haley, MRC Human Genetics Unit, The University of Edinburgh, United Kingdom
Lektor Kim Furbo Rewitz, Institut for Biologi, København Universitet, Danmark
Professor Just Jensen (formand), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Main supervisor:
Seniorforsker Peter Sørensen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Co-supervisor:
Professor Anders Børglum, Institut for Biomedicine, Aarhus Universitet
Lektor Ditte Demontis, Institut for Biomedicine, Aarhus Universitet
Professor Volker Loeschcke, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Lektor Torsten Nygaard Kristensen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

Talentudvikling