Institutmøde/Departmental meeting - Aarhus

08.02.2017 | Lisbeth Heilesen

Dato ons 22 feb
Tid 11:30 12:30
Sted Math. Aud. D1, Bygn. 1531-113

Agenda: http://mbg.au.dk/fileadmin/site_files/mb/dagsorden/Dagsorden_for_MBG-faellesmoeder-Feb17.pdf

 

 

Arrangement