Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sofie H. Lautrup: Er opretholdelsen og reparationen af vores arvemateriale, DNA’et, vigtig for vores kognitive kapacitet, når vi bliver gamle?

Ph.d.-forsvar, d. 18. september 2018, Sofie H. Lautrup.

18.09.2018 | Lisbeth Heilesen

Sofie H. Lautrup

Den gennemsnitlige levealder for den menneskelige population stiger og med den forøgede levetid, følger forhøjet risiko for at få forskellige aldersrelaterede sygdomme, som kogntivt fald og demens. Sofie H. Lautrup har i sine ph.d.-studier undersøgt hvordan vedligholdesen og reparationen af vores arvemateriale DNA’et er involveret i opretholdesen af vores kognitive kapacitet. Hun har brugt forskellige videnskabelige metoder herunder mussemodeller til at undersøge hvordan DNA reparationen er påvirket i mus som mangler et centralt protein i hjernen, nemlig brain-derived neurotrophic factor. Herudover, har hun studeret hvordan behandling med en form for vitamin B3, kaldet nicotinamid ribosid, påvirker mus med den form for demens som hedder Alzheimers sygdom.

De nye forskningsresultater bidrager til forståelsen af hvordan DNA reparation er reguleret i hjernen og også hvordan Alzheimers sygdom måske kan behandles ved at øge hjerne-niveauerne af den metabolit som hedder NAD+.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Insitut for Molekylærbiologi og Genetik, Science and Technology, Aarhus Universitet. En del af Ph.d.-studiet blev udført i USA ved National Institute on Aging, National Institutes of Health, Baltimore.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag, d. 18. september 2018 kl 13:30

Sted: Bygning 1253, lokale 317, William Scharff auditoriet, Søauditorierne, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Involvement of DNA repair in cognitive preservation during aging and disease
Kontaktinfo: Sofie H. Lautrup, e-mail: lautrup@au.dk, tlf.: +45 50900938
Bedømmelsesudvalg:
Professor Marit Otterlei, Department of Clinical and Molecular Medicine, Norwegian University of Science and Technology, Norge
Professor Simon Bekker-Jensen, Institut for Cellulær and Molekylær Medicin, Københavns Universitet, Danmark
Associate Professor Anni Hangaard Andersen (formand), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Lektor Tinna V. Stevnsner, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Professor Kaare Christensen, Institut for Epidemiologi, Biostatistik and Biodemografi, Syddansk Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

Talentudvikling