New insight into a central biological dogma on ion transport


News

2017.06.21 | Research

New insight into a central biological dogma on ion transport

New research results from Aarhus University and New York University show how active transport of potassium can be achieved by a membrane protein complex that has roots in both ion pump and ion channel super-families. The results, which have just been published in Nature, shed new light on what define channels and pumps.

2017.06.16 | Awards

Charlotte Rohde Knudsen and Anja Pen awarded teaching prizes

Charlotte Rohde Knudsen and Anja Pen were awarded the prizes as teacher of the year and the student teacher of the year 2017, respectively, at the Annual Meeting of the Department of Molecular Biology and Genetics on Friday 16 June 2017.

Ernst-Martin Füchtbauer

2017.05.30 | People

Ernst-Martin Füchtbauer elected to the Board of Directors of an international organization

Ernst-Martin Füchtbauer has been elected as member of the Board of Directors of the International Society for Transgenic Technologies. It is not possible to run for this honourable appointment yourself.

[Translate to English:] Bioøkonomien, der baserer sig på biologiske frem for fossile råvarer, er en væsentlig del af den cirkulære økonomi, og her står Aarhus Universitet særligt stærkt gennem forskningsmæssige styrker på Science and Technology. Derfor etableres nu Center for Cirkulær Bioøkonomi, der har det klare mål at sikre synergi og tværfaglige projekter indenfor forskningen på området, samt at styrke samarbejdet med nationale og internationale virksomheder og organisationer inden for den biobaserede økonomi.
En forudsætning for den biobaserede økonomi er, at der udvikles bioraffineringsteknologier og produktionssystemer, som er bæredygtige i både økonomisk og miljømæssig betydning.
Samlet set skal aktiviteterne i det nye center medvirke til, at der etableres nye virksomheder og forretningsområder inden for den biobaserede økonomi, herunder til at producere og markedsføre nyt dansk protein til både husdyr og fødevareproduktion.
Aarhus Universitet råder over unikke faciliteter til dyrkning af biomasse på land og i havet. Mulighederne er mange, og der er eksempelvis allerede stor vækst og eksport inden for bioenergiteknologi og muligheder for at udbygge med teknologi til udnyttelse af f.eks. græs, kløver, alger og muslinger.

2017.05.23 | Grant

Aarhus University inaugurates the Center for Circular Bioeconomics

The Center for Circular Bioeconomy aims to ensure interdisciplinary research and development of bioeconomic production systems and recycling concepts. Participants from MBG: Esben Skipper Sørensen, Torben Asp, Just Jensen, Jens Stougaard and Stig Uggerhøj Andersen.

Events

Mon 26 Jun
14:00-16:00 | Chemistry Dept. 1510-213 Aud-VI
MSc exam ("specialeforsvar"): Tram Bao Ngoc Nguyen: Cellular Localization of the OAS1 Isoforms and Their Impact on Mitochondrial Function
Tram Bao Ngoc Nguyen. Vejleder: Pia Møller Martensen
Tue 27 Jun
13:00-15:00 | William Scharff auditorium, søauditorier
MSc exam ("specialeforsvar"): Johanne Kirstine Mortensgaard: Genotyping and Histological Analysis of Homozygous Septin9 Mutant Embryos
Johanne Kirstine Mortensgaard. Vejleder: Ernst-Martin Füchtbauer
Tue 27 Jun
14:00-16:00 | Auditorium VI, 1510-213, Kemisk Institut
MSc exam ("specialeforsvar"): Kris Sikjær: Regulation of PiT1 in Triton-soluble and –insoluble Fractions of MC3T3-E1 Cells, and Assessment of Alkaline Phosphatase Activity
Kris Sikjær. Vejleder: Lene Pedersen
Tue 27 Jun
15:00-17:00 | William Scharff auditorium, søauditorier
MSc exam ("specialeforsvar"): Monica Dahlstrup Sietam: Genetic Mechanisms of Neuronal Circuit Development in Mouse Visual Systems
Monica Dahlstrup Sietam. Vejleder: Ernst-Martin Füchtbauer

PhD defences

Christian Bredgaard Juul

2017.06.08 | Talent development

Is cow’s milk a source of extraordinarily bioavailable vitamin B12?

PhD defence, Thursday 8 June 2017. Christian Bredgaard Juul.

Lingzhao Fang

2017.05.23 | Talent development

Lingzhao Fang: Opening the “black box” of genomic architecture behind complex traits contributes to genomic prediction

PhD defence, Tuesday 23 May 2017. Lingzhao Fang