Ph.d. alumner

Fra 2012 og frem

Tao Xiang

Dato for Ph.d.-forsvar: 8. september 2017

ProjekttitelCombined purebred and crossbred information for genomic evaluation in pigs

Tao Xiang har en dobbeltgrad, opnået i samarbejde med AgroParisTech (INRA) under det europæiske Erasmus Mundus Joint Doctorate program EGS-ABG (European Graduate School in Animal Breeding and Genetics).    

Thu Hong Le

Dato for ph.d.-forsvar: 2. december 2016

Projekttitel: Robuste søer: Sammenhæng mellem benkvalitet, fertilitet og soens levealder

Thu har en dobbeltgrad, opnået i samarbejde med Sveriges Lantbruksuniversitet under det europæiske Erasmus Mundus Joint Doctorate program EGS-ABG (European Graduate School in Animal Breeding and Genetics).

Siden opnåelsen af ph.d.graden har Thu Hong Le arbejdet som postdoc ved QGG.  

Xiaowei Mao

Dato for ph.d.-forsvar: 21. november 2016

Projekttitel: Population level genome-wide association studies in dairy cattle

Xiaowei har en dobbeltgrad som GS-ABG studerende i samarbejde med Sveriges Lantbruksuniversitet under det europæiske Erasmus Mundus Joint Doctorate program EGS-ABG (European Graduate School in Animal Breeding and Genetics)   

Efter sit ph.d.-forsvar arbejder Xiaowei Mao som videnskabelig assistent ved QGG (ELIXIR).

Minhui Chen

Dato for ph.d.-forsvar: 17. november 2016

Projekttitel: Studies on selection signatures in the genome of domestic animals.

Minhui Chen har en dobbeltgrad, opnået i samarbejde med China Agricultural University.  

Efter opnåelsen af ph.d-graden rejste Minhui Chen tilbage til Kina, men er netop blevet ansat i en 1-årig stilling som postdoc ved QGG.

Ahmed Ismael Sayed Ismael

Dato for ph.d.-forsvar: 30. marts 2016

Projekttitel: Genotype-miljø vekselvirkninger i malkekøers frugtbarhed

Ahmed har en dobbeltgrad, opnået i samarbejde med Sveriges Lantbruksuniversitet under det europæiske Erasmus Mundus Joint Doctorate program EGS-ABG (European Graduate School in Animal Breeding and Genetics).

Efter opnåelsen af ph.d.-graden arbejdede Ahmed Ismael Sayed Ismael som postdoc ved  QGG i 6 måneder (GinH-projektet).

Xiangyo Guo

Dato for ph.d.-forsvar: 29. februar 2016

Projekttitel: Genomisk prædiktion og GWAS for reproduktionsegenskaber i danske svin

Xiangyu har en dobbeltgrad, opnået i samarbejde med China Agricultural University.  

Efter opnåelsen af ph.d.-graden arbejder Xiangyu Guo som postdoc ved GenSAP centret ved QGG.

Hadi Esfandyari

Dato for ph.d.-forsvar: 12. februar 2016

Projekttitel: Genomic selection for crossbred performance

Hadi har en EGS-ABG dobbeltgrad, opnået i samarbejde med Wageningen University (Holland) under det europæiske Erasmus Mundus Joint Doctorate program EGS-ABG (European Graduate School in Animal Breeding and Genetics).  

Efter at have fået sin ph.d.-grad, arbejder Hadi Esfandyari som postdoc ved GenSAP centret under QGG.

Gabriel Alejandro Rovere

Dato for ph.d.-forsvar: 12. februar 2016

Projekttitel: Sportsheste, avlsspecialisering i ét avlsprogram?

Daniel har en EGS-ABG dobbeltgrad, opnået i samarbejde med Wageningen University (Holland) under det europæiske Erasmus Mundus Joint Doctorate program EGS-ABG (European Graduate School in Animal Breeding and Genetics).   

Efter opnåelsen af ph.d.-graden rejste Gabriel Alejandro Rovere tilbage til Uruguay indtil 1. maj 2016, hvor han startede i en stilling som postdoc på GenHorse projektet ved QGG.

Edin Hamzic

Dato for ph.d.-forsvar: 8. december 2015

Projekttitel: Genetics of mechanisms controlling responses to two major pathogens in broiler and layer chickens

Edin har en EGS-ABG dobbeltgrad, opnået i samarbejde med AgroParisTech under det europæiske Erasmus Mundus Joint Doctorate program EGS-ABG (European Graduate School in Animal Breeding and Genetics).    

Edin Hamzic arbejder i dag som dataanalytiker i et privat firma i Bosnien.

Xiujin Li

Dato for ph.d.-forsvar: 30. november 2015

Projekttitel: Forbedret genetisk evaluering og QTL kortlægning ved hjælp af kombinerede populationer

Xiujin har en dobbeltgrad, opnået i samarbejde med China Agricultural University.  

Xiujin Li arbejder i dag som postdoc i Kina.

Irene van den Berg

Dato for ph.d.-forsvar: 7. september 2015

Projekttitel: Øge sikkerheden ved genomisk prediktion for malkekvæg ved brug af sekvensdata

Irene har en dobbeltgrad, opnået i samarbejde med AgroParisTech under det europæiske Erasmus Mundus Joint Doctorate program EGS-ABG (European Graduate School in Animal Breeding and Genetics).  

Efter sit ph.d.-forsvar arbejdede Irene van den Berg som videnskabelig assistent ved GenSAP centeret ved QGG indtil december 2015. Herefter fik hun en stilling som postdoc ved universitetet i Melbourne.

Dario Fè

Dato for ph.d.-forsvar: 17. juni 2015

Projekttitel: Innovationer indenfor planteforædling: Etablering af Genomisk Selektion i foderafgrøder

Dario har en erhvervs-ph.d.-grad, opnået i samarbejde med DLF Trifolium.  

Efter opnåelsen af ph.d.-graden har Dario Fè arbejdet ved DLF Trifolium.

Setegn Worku Alemu

Dato for ph.d.-forsvar: 3. juni 2015

Projekttitel: Sociale genetiske effekter hos dyr holdt i grupper

Setegn har en dobbeltgrad, opnået i samarbejde med Wageningen University (Holland).

Efter opnåelsen af ph.d.-graden arbejder Setegn Worku Alemu som postdoc ved QGG (COBB).

Bilal Hassan Ashraf

Beatriz Castro Dias Cuyabano

Dato for ph.d.-forsvar: 16. december 2014

Projekttitel: Haplotype tilgang til at forbedre forudsigelse af genetiske værdier for malkekvæg

Efter opnåelsen af ph.d.-graden arbejder Beatriz Castro Dias Cuyabano som postdoc ved GenSAP-centret ved QGG 

Xiaoping Wu

Dato for ph.d.-forsvar: 26. november 2014

Projekttitel: Forbedret QTL kortlægning og genetisk evaluering med forskellige metoder og markørtætheder

Efter opnåelsen af ph.d.-graden arbejder Xiaoping Wu som postdoc ved QGG (Genomforskning i besætninger).

Lei Wang

Dato for ph.d.-forsvar: 14. november 2014

Projekttitel: Statistisk modellering ved brug af koplingsuligevægt i kvantitativ genomforskning

Efter sin ph.d.-grad har Lei Wang arbejdet som videnskabelig assistent ved QGG i to år, og er nu postdoc også ved QGG.

Stefan McKinnon Høj-Edwards

Dato for ph.d.-forsvar: 24. oktober 2014

Projektitel: Bedre forståelse af de biologiske processer ved integration af data i genetiske modeller

Efter sit ph.d.-forsvar arbejdede Stefan McKinnon Høj-Edwards som videnskabelig assistent ved QGG indtil april 2015. 

Anna Amanda Schönherz

Dato for ph.d.-forsvar: 28. maj 2014

Projekttitel: Værts-tilpasningsmekanismerne hos fiskevira

Efter opnåelsen af ph.d.-graden arbejdede Anna Amanda Schönherz som videnskabelig assistent ved QGG (genetic resources) i to år, inden hun fik en postdoc-stilling ved Aalborg Universitet.

Smitha Anantharama Ankinakatte

Dato for ph.d.-forsvar: 13. maj 2014

Projekttitel: Statistiske metoder for longitudinelle data med landbrugsvidenskabelige anvendelser

Efter sit ph.d.-forsvar har Smitha Anantharama Ankinakatte arbejdet for blandt andet GE Capital og senere NOVO Nordisk i Indien.

Janne Pia Thirstrup

Dato for ph.d.-forsvar: 23. april 2014

Projekttitel: Forståelse for genetikken hos mink

Efter ph.d.-forsvaret har Janne Pia Thirstrup arbejdet som videnskabelig assistent ved QGG (mink), indtil april 2016.

Huiming Liu

Dato for ph.d.-forsvar: 11. april 2014

Projekttitel: Langsigtede konsekvenser af moderne avlsmetoder i husdyr – fokus på genomisk information

Efter sin ph.d.grad har Huming Liu arbejdet som videnskabelig assistent ved QGG (Genomisk Selektion i kvæg) indtil december 2014. Siden 2015 har hun været postdoc ved GenSAP centeret under QGG.

Lei Zhou

Dato for ph.d.-forsvar: 29. januar 2014

Projekttitel: Genomisk prædiktion på tværs af malkekvægspopulationer- og racer

Efter opnåelsen af ph.d.-graden arbejder Lei Zhou nu som postdoc ved Michigan State University i USA.

Naveen Kumar Kadri

Dato for ph.d.-forsvar: 24. januar 2014

Projekttitel: Metoder til associationsgenkortlægning ved hjælp af data fra flere populationer

Efter opnåelsen af Ph.d.-graden arbejder Naveen Kumar Kadri som postdoc på universitetet i Liège i Belgien.

Rasmus Froberg Brøndum

Ali Reza Ehsani

Dato for Ph.d.-forsvar: 6. juni 2013

Projekttitel: At forstå den genetiske arkitektur af komplekse træk - et fedtstudium

Rafael Pimentel Maia

Dato for Ph.d.-forsvar: 21. maj 2013

Projekttitel: Multivariate genetiske overlevelsesmodeller anvendt til studier af husdyrs levetid

Rafael Pimentel Maia er i dag adjunkt ved universitetet i Campinas i Brasilien

Jørn Rind Thomasen

Vahid Edriss

Dato for ph.d.-forsvar: 14. december 2012

Projekttitel: Større sikkerhed i udvælgelsen af det bedste avlskvæg

Kristian Krag