Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Center for Genomic Selection in Animals and Plants (GenSAP)

GenSAP

Center for Genomisk Selektion i Dyr og Planter


GenSAP Nyheder

Photo: Pixabay.com

15.02.2018 | Forskning

Ny forskning fra QGG fokuserer på bedre dyrevelfærd for malkekvæg

Forskere ved Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet har lokaliseret DNA varianter, der kan give bedre yversundhed og dyrevelfærd for malkekvæg.

Photo: Jette Odgaard Villemoes

22.11.2017 | Forskning

Vellykket årsmøde i GenSAP

Det 5. årlige møde i det strategiske forskningscenter GenSAP blev afholdt 15. - 16. november i Legoland Hotel & Conference Center i Billund. Det to dage lange program bød på en mangfoldighed af oplæg og frugtbare debatter i farverige omgivelser med Legoklodser alle steder.

12.09.2017 | Forskning

Forbedret løsning på at øge fertiliteten hos højtydende køer

Gennem årtier har forskere ved intens genetisk selektion formået at øge mælkeproduktionen hos køer. Dette har dog givet bagslag, idet det er gået ud over fertiliteten hos køerne. Det har forskerne nu forsøgt at finde en optimal løsning på. Forskningen er udført ved det QGG-baserede Center for Genomisk Selektion i Dyr og Planter (GenSAP)

12.09.2017 | Forskning

Opdagelsen af dødelige mutationer i malkekvæg er nu nemmere ved hjælp af nyt deletionsregister

Ny forskning i dødelige mutationer hos malkekvæg har ført til et kromosomalt deletionsregister, der kan forhindre årlige, økonomiske tab i mejeriindustrien

19.06.2017 | Navne

Særudgave af Journal of Animal Breeding and Genetics, festskrift til professor Daniel Gianola

I anledning af professor Daniel Gianola fra Wisconsin-Madison University, der er medlem af GenSAPs seniorgruppe og som for nylig er fyldt 70 år, har Journal of Animal Breeding and Genetics publiceret et festskrift til hans ære. Professor Daniel Sorensen fra QGG har bidraget til festskriftet.


Ved GenSAP centret udvikler vi metodologi indenfor Genomisk Selektion (GS) til planlægning, integration og udvinding af relevant information fra de store mængder data, der kommer fra helgenomsekventering, funktionel genomforskning, epigenomforskning og komplekse fænotypeteknologier. Herudover udvikler vi avancerede databehandlingsværktøjer, der kan optimere og evaluere udvælgelsesbeslutninger baseret på in silico (computersimulerede) data.

På denne måde skaber vi beslutningsværktøjer, der på lang sigt sikrer en bæredygtig implementering af GS. Som følge heraf vil næste generations genomiske værktøjer være effektive på tværs af arter og miljøer og vil være både økonomisk og genetisk bæredygtige. Hos GenSAP centret håber vi at kunne bidrage til grundlæggelsen af en konkurrencedygtig og bæredygtig fødevareproduktion på verdensplan.

GenSAP er et strategisk forskningscenter, der har samlet alle relevante, danske avlsselskaber og forskningsgrupper såvel som førende, internationale forskere, med henblik på at lægge fundamentet til næste generations genomiske udvælgelsesværktøjer til systemer for genetiske forbedringer i landbrugsplanter og dyr.

GenSAP samler de relevante, videnskabelige aktører (mørkeblå kasser), erhvervspartnere og arter (grønne kasser) og de videnskabelige discipliner (lyseblå kasser) for at udvikle næste niveau af genomiske avlsværktøjer til forbedring af genetisk planlægning inden for landbruget.


Innovationsfonden støtter centret med 30,6 mill. DKK ud af et totalt budget på 68,7 mill. DKK over seks år (2013-2018).