All GenSAP news

A successful annual meeting

22.11.2017The 5th annual meeting of the strategic research centre GenSAP was held 15 - 16 November at the Legoland Hotel & Conference Center in Billund, Denmark. The 2-day programme offered a rich variety of talks and fruitful debates in colourful surroundings with Lego bricks everywhere.

Forbedret løsning på at øge fertiliteten hos højtydende køer

12.09.2017Gennem årtier har forskere ved intens genetisk selektion formået at øge mælkeproduktionen hos køer. Dette har dog givet bagslag, idet det er gået ud over fertiliteten hos køerne. Det har forskerne nu forsøgt at finde en optimal løsning på. Forskningen er udført ved det QGG-baserede Center for Genomisk Selektion i Dyr og Planter (GenSAP)

Improved solution to increase fertility in high-yielding cows

12.09.2017Through decades, researchers have been able to increase milk production in cows by intense genetic selection. However, this has resulted in a reversal of the fertility of the cows. This has led the researchers to find an optimum solution. The research was carried out at the QGG-based Center for Genomic Selection in Animals and Plants (GenSAP)

Opdagelsen af dødelige mutationer i malkekvæg er nu nemmere ved hjælp af nyt deletionsregister

12.09.2017Ny forskning i dødelige mutationer hos malkekvæg har ført til et kromosomalt deletionsregister, der kan forhindre årlige, økonomiske tab i mejeriindustrien

The discovery of lethal mutations in dairy cattle is now facilitated by means of new deletion catalogue

11.09.2017New research in lethal mutations in dairy cattle has led to a chromosomal deletion catalogue, which can prevent yearly economic losses in the dairy industry.

Special issue of Journal of Animal Breeding and Genetics in honour of professor Daniel Gianola

19.06.2017In honour of professor Daniel Gianola of Wisconsin-Madison University and member of the GenSAP senior staff, the Journal of Animal Breeding and Genetics has published a special issue to celebrate professor Gianola's 70th birthday.

Danske ørreder til resten af verden med genomisk selektion

07.11.2016Danske forskere i regnbueørredavl skal undersøge mulighederne i at avle fisk, der matcher forskellige områder i verden, ved at bruge genomisk selektion som avlsværktøj.

Professor, centerleder Mogens Sandø Lund

Genomisk selektion er næste kraftspring

07.11.2016Genomisk selektion ventes at forøge den avlsmæssige fremgang kraftigt.

Breeding confident mink has side benefits

18.11.2015When you select for confident mink in the breeding programme, you also get a better fur quality according to a study from Aarhus University. The study also shows that behaviour has a higher heritability than previously thought.

Bananfluen fylder meget lidt i et laboratorium og har en kort generationstid. Blandt andet derfor er den perfekt til forskning i menneskelige sygdomme.  Kilde: Ingeniøren

Muterede bananfluer giver ny viden om menneskelige sygdomme

21.05.2015Resultater fra Palle Duun Rohdes ph.d.-projekt, som er et samarbejde mellem QGG, Institut for Biomedicin, Institut for Biologi, North Carolina State University samt Aalborg Universitet. Palle er associeret ph.d.-studerende i GenSAP.

Viser resultater 1 til 10 ud af 19

1 2 Næste