Genekspression & Genmedicin

Forskningen i genmedicin spænder fra basale naturvidenskabelige opdagelser til anvendelse inden for biomedicin. Arbejdet vedrører dels undersøgelse af basale mekanismer for regulering af genekspresison af betydning for sundhed og sygdom hos mennesket, dels såvel udvikling af nye principper til påvirkning af genekspression på celleniveau som metoder til at føre gener eller genregulerende stoffer frem til specifikke celler i et individ.

Gruppernes forskning har udgangspunkt i bl. a. retrovirus’ molekylærbiologi, RNA-biologi, interferonsystemet, drug delivery og RNA/DNA-nanoteknologi, og der arbejdes med et bredt spektrum af metoder i cellefrie systemer og dyrkede celler såvel som i laboratoriedyr såsom mus, rotter og grise, der benyttes som model for mennesket.

Gruppen er aktiv mht. patentering, erhvervssamarbejde og etablering af start-up firmaer.

Sektionskoordinator

Finn Skou Pedersen

Professor
M
H 1131, 530
P +4587155475

Gruppeledere

Ebbe Sloth Andersen

Lektor
M
H 1592, 320
P +4587156764
P +4541178619


Ken Howard

Lektor
M
H 1593, 329
P +4587155831

Torben Heick Jensen

Professor
M
H 1130, 411
P +4560202705
P +4560202705


Juniorgruppeleder


Teamledere

Søren Lykke-Andersen

Akademisk medarbejder
M
H 1130, 422
P +4587154962