Centers of Excellence

Danmarks Grundforskningsfond giver støtte til et Center of Excellence til fremragende frontforskning som skal være ambitiøs, fornyende og potentielt banebrydende forskning.

Centerledere skal både være fremragende forskere og visionære ledere. Centrene leverer forskning i verdensklasse og er naturlige samarbejdspartnere for forskere i udlandet, ligesom de også i vidt omfang formår at tiltrække topforskere og talenter fra udlandet til Danmark.

Centerledere for et Center of Excellence

Følgende forskere ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik er centerleder for et Center of Excellence:


Jens Stougaard

Jens Stougaard

Professor
M
H bygn. 3134, 204
P +4587155504
P +4560202649

Formålet med centrets forskning er at bestemme de strukturelle egenskaber, der er bestemmende for genkendelsen af komplekse polysaccharider og ligand-receptor interaktioners betydning for forholdet mellem forskellige celler og organismer. Karakterisering af sådanne cellulære kommunikations-systemer er altafgørende for forståelsen af de faktorer, der bestemmer såvel patogenesen af mikroorganismerne som immunrespons, symbiose og den celle-til-celle signalering, der er involveret i udvikling og funktion af flercellede organismer.

Målet er at forstå interaktionerne mellem celler og organismer ved at undersøge betydningen af cellevægsglycaner og polysaccharider på celleoverflader. Derudover undersøges polysaccharidernes rolle som signalmolekyler i den komplekse interaktion mellem organismer. Forskningen vil have en tværfaglig tilgang til forståelsen af de biologiske genkendelses- og responsprocesser på molekylært niveau.

Center for Kulhydratgenkendelse og -signalering (CARB)


Poul Nissen

Poul Nissen

Professor
M
H bygn. 3130, 2.02
P +4587155508
P +4528992295

PUMPkin research investigates the structure and mechanism of membrane proteins of the P-type family, such as the sodium pump, proton pump, calcium pump, heavy metal pumps and lipid flippases, as well as (patho)physiological aspects of their function, and their potential as drug targets in human disease and pathogens.

Center for "Membrane pumps in cells and disease" (PUMPkin)


Torben Heick Jensen

Torben Heick Jensen

Professor
M
H bygn. 1130, 411
P +4560202705
P +4560202705

The Centre for mRNP Biogenesis and Metabolism studies the crosstalk between transcriptional and post-transcriptional processes, which establishes a network of interdependencies that ultimately regulate gene expression. Our focus is on structure/function relationships of mRNP formation and its quality control as well as the occurrence, and putative function, of non-coding RNA transcription.

Center for mRNP Biogenese og Metabolisme


Peter Andreasen

En af kræftforskningens vigtigste opgaver er at udvikle nye metoder til metastase-hæmmende behandling af kræftpatienter. Aktiviteterne i ”Dansk-kinesisk center for proteaser og cancer” sigter mod at udvikle netop sådanne metoder. Centret arbejder med en gruppe protein-nedbrydende enzymer, der har vist sig at spille en vigtig rolle i spredning af kræft. Disse enzymer sætter nemlig kræftcellerne i stand til at nedbryde de omkringliggende vævsstrukturer, så kræftcellerne kan spredes til hele kroppen.

Danish-Chinese Centre for Proteases and Cancer

Centers of excellence - deltagere

Følgende gruppeledere ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik deltager i et Center of Excellence:

Jan J. Enghild

Kristian W. Sanggard

Daniel E. Otzen


Jørgen Kjems

Jørgen Kjems

Centerleder, professor
M
H bygn. 1590, 226
P +4587156719
P +4528992086

Ebbe Sloth Andersen

Ebbe Sloth Andersen

Lektor
M
H bygn. 1592, 320
P +4587156746
P +4541178619