Hallas-Møller stipendier

Novo Nordisk fonden tildelter stipendiet til forskere inden for læge- og naturvidenskab, fortrinsvis inden for klinisk og basal biomedicinsk forskning. Stipendiet muliggør, at forskeren kan etablere eller udvide sin egen forskningsgruppe i Danmark.

Ansøgere til stipendiet forventes at have udført dokumenteret selvstændig og vægtig forskning, der er perspektivrig og i international særklasse. Tildelingen af stipendiet forventes at kunne fremskynde muligheden for et forskningsmæssigt gennembrud. Stipendiet gives fortrinsvis til forskere, der endnu ikke har opnået fast ansættelse ved værtsinstitutionen.


Følgende forskere ved instituttet har fået en bevilling:


Thomas Birkballe Hansen - 2016

Novo Nordisk Fonden har tildelt det prestigefyldte Hallas-Møller stipendium på 11 mio. kr. til Thomas Birkballe Hansen til at studere, hvilken rolle såkaldte cirkulære RNA’er har i celler samt deres mulige indvirkning på neurologiske lidelser. Projektet udføres ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik/iNANO ved Aarhus Universitet.

Læs mere.

Lasse Bohl Jenner - 2012

Novo Nordisk Fonden har tildelt det prestigefyldte Hallas-Møller stipendium på 11 mio. kr. til Lasse Bohl Jenner (41) til at belyse, hvorledes kontrol og lokalisering af ribosomet – og dermed proteinsyntesen – udnyttes af organismen til at styre bl.a. opbyggelse af hukommelse, generel celleudvikling og vævsdifferentiering. Projektet udføres ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet.

Læs mere.

Gregers Rom Andersen - 2009

Gregers Rom Andersen

Professor
M
H 3130, 204
P +4551446530
P +4530256646

Gregers Rom Andersen har modtaget det prestigefyldte Hallas-Møller stipendium på 11 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til støtte for projektet: Strukturelle studier af komplement C5 og C5a receptorer med henblik på inhibitor-udvikling.

Projektet stiler mod at udvikle nye stoffer, som kan dæmpe uhensigtsmæssige effekter af immunsystemet under en række inflammatoriske sygdomstilstande.

Læs mere.

Poul Nissen - 2005

Poul Nissen

Professor
M
H 3130, 2.02
P +4587155508
P +4528992295

Poul Nissen fik i 2005 et Hallas-Møller stipendium til studier i strukturel biologi.

Torben Heick Jensen - 2004

Torben Heick Jensen

Professor
M
H 1130, 411
P +4560202705
P +4560202705

Torben Heick Jensen fik i 2004 et Hallas-Møller stipendium til studier i mRNA kvalitetskontrol.