Novo Nordisk Prisen

Novo Nordisk Prisen gives som belønning for enestående lægevidenskabelig forskning eller anden forskningsindsats, der kan komme lægevidenskaben til gode. Tildelingen af prisen skal ske for en overvejende dansk indsats.

Prisen uddeles af Novo Nordisk Prisbedømmelseskomite på baggrund af forslag fra tidligere prismodtagere eller priskomiteens medlemmer.

Prisen uddeles årligt og er på 3 mio. kr.  – de 500.000 kr. er en personlig hæderspris, og det resterende beløb er et rådighedsbeløb til forskningsformål inden for prismodtagerens fagområde. Prisen kan ikke tildeles bestyrelsesmedlemmer i Novo Nordisk Fonden eller medlemmer af fondens komiteer og udvalg. Prisen kan heller ikke tildeles bestyrelsesmedlemmer, direktører eller ansatte i Novo Gruppen.

Poul Nissen - 2017

Professor Poul Nissen, Aarhus Universitet, modtager Novo Nordisk Prisen 2017 for sine banebrydende studier af ionpumpers struktur og mekanisme. Gennem sin forskning har Poul Nissen på detaljeret niveau klarlagt, hvordan bl.a. ioner og næringsstoffer transporteres ind og ud af celler – den grundviden har stor betydning for forståelse af livsprocesser og bekæmpelse af sygdomme. 

Læs mere