Historie

Instituttet blev etableret den 5. juni 1968 under navnet Institut for Molekylær Biologi. Instituttet har ændret navn flere gange (Institut for Molekylærbiologi og Plantefysiologi; Institut for Molekylær og Strukturel Biologi; Molekylærbiologisk Institut) i forbindelse med fusioner med andre afdelinger.

Første juli 2011 blev instituttet til Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) ved samling af det daværende Molekylærbiologisk Institut (fraregnet de faglige grupperinger inden for Lipid Biokemi og Engineering) og de faglige grupperinger Molekylær Genetik og Bioteknologi, Molekylær Genetik og Systembiologi, Kvantitativ Genetik samt Statistik fra det daværende Institut for Genetik og Bioteknologi (DJF) lokaliseret i Foulum (ved Viborg) og Flakkebjerg (ved Slagelse).

Instituttets aktiviteter har i dag til huse syv forskellige steder (Forskningscenter Foulum, Forskningscenter Flakkebjerg og i fem forskellige bygninger i Aarhus - i Biokæden og to steder på Biomedicin i universitetsparken, i Forskerparken på Gustav Wieds Vej 10 og i iNANO-huset på Gustav Wieds Vej 14), men på længere sigt planlægges det nye instituts aktiviteter samlet i et fælles bygningskompleks tæt ved Campus.Medarbejdere og studerende - 1976