Institutledelsen

Institutledelsen ved Molekylærbiologi og Genetik består af:

  • institutlederen
  • sekretariatslederen
  • sektionskoordinatorerne
  • formanden for forskningsudvalget

Referater fra møder i institutledelsen


Institutleder

Erik Østergaard Jensen

Institutleder
M
H bygn. 3135, 102
P +4587155505
P +4528992567

Sekretariatsleder

Lotte Tind

Sekretariatsleder
M
H bygn. 3135, 104
P +4587158005
P +4525170072

Sektionskoordinatorer

Strukturel biologi

Gregers Rom Andersen

Professor
M
H bygn. 3130, 204
P +4551446530
P +4530256646

Molekylær intervention

Claus Oxvig

Professor
M
H bygn. 3135, 202
P +4587155448
P +4530362460

Afgrødegenetik og bioteknologi

Per L. Gregersen

Seniorforsker

Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning

Mogens Sandø Lund

Centerleder, Professor
M
H bygn. K21, 3018
P +4587158024
P +4520751222

Genomstabilitet og -teknologi

Plantemolekylærbiologi

Jens Stougaard

Professor
M
H bygn. 3134, 204
P +4587155504
P +4560202649

Molekylær genetik og systembiologi

Genekspression & Genmedicin

Molekylær celle- og udviklingsbiologi

Pia Møller Martensen

Lektor
M
H bygn. 1131, 422
P +4587155484
P +4528992032

DANDRITE

Poul Nissen

Professor
M
H bygn. 3130, 2.02
P +4587155508
P +4528992295

Proteinforskning

Daniel Otzen

Professor
M
H bygn. 1592, 224
P +4587156741
P +4520725238

Molekylær ernæring


Formand for forskningsudvalget

Torben Heick Jensen

Professor
M
H bygn. 1130, 411
P +4560202705
P +4560202705

Associerede medlemmer af institutledelsen

Formændene for instituttets udvalg er associerede medlemmer af institutledelsen, og de indkaldes ad hoc til møder ved relevante emner.

Dog er formanden for forskningsudvalget medlem af ledelsen.