MBG Universitetsbyen

MBG Universitetsbyen

  • MBG forventer at flytte til ind i Kommunehospitalets bygninger i 2021
  • Følg ombygningsplanerne nedenfor, og se hvordan du kan få indflydelse på renoveringen

I 2019 overtager Forskningsfondens Ejendomsselskab AS (FEAS) hospitalsbygningerne på Nørrebrogade, og forberedelserne til AU’s indflytning går i gang. Det er planlagt, at Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) overtager bygning 10 i den nordlige ende af hospitalsområdet (over for Nobelparken) i 2021. Området med hospitalsbygningerne bliver kaldet "AU Universitetsbyen" som en pendant til "AU Universitetsparken".

På denne side kan du følge med i tidsplanen for renoveringen, inkl. overvejelser, tidspunkter for input fra medarbejderne og endelige beslutninger i forbindelse med renoveringen af bygning 10 (1970-1974) på Kommunehospitalet, hvor MBG kommer til at have til huse.  

Foreløbig tidsplan

  • Februar 2018. Lejemålsbeskrivelse med endelige økonomi. Lejeaftale
  • Maj 2018. Basis lokaleprogram. Prækvalifikation og udbud af projekterende rådgiver
  • Juni 2018. Aktstykkegodkendelse i Folketingets finansudvalg
  • August 2018. ST's lokaleprogram og basisdisposition
  • August 2018-april 2019. Byggeprogram. Dispositionsforslag. Projektforslag. Forprojekt og myndighedsprojekt. Projektering. Licitation
  • Maj 2019-maj 2021. Renovering og ombygning
  • Foråret 2021. Indflytning