Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

MBG Universitetsbyen

MBG Universitetsbyen

  • MBG forventer at flytte til ind i Kommunehospitalets bygninger i 2021
  • Følg ombygningsplanerne nedenfor, og se hvordan du kan få indflydelse på renoveringen

I 2019 overtager Forskningsfondens Ejendomsselskab AS (FEAS) hospitalsbygningerne (Kommunehospitalet) på Nørrebrogade, og forberedelserne til AU’s indflytning går i gang. Det er planlagt, at Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) overtager 23.000 m2 i bygningerne 1870-1874, som ligger i den nordlige ende af hospitalsområdet, således at instituttet kan blive samlet. Renoveringen af bygningerne starter i 2019, og det er planen, at instituttet flytter ind i november 2021. 

MBG har nedsat et byggeudvalg, der står for at komme med detaljerede forslag til indretningen af bygninger og lokaler til ST-BYG, ingeniører og arkitekter.  

På denne side kan du følge med i tidsplanen for renoveringen, inkl. overvejelser, tidsfrister, input fra medarbejderne og studerende og endelige beslutninger i forbindelse med renoveringen. 

SIDSTE NYT FRA MBG UNIVERSITETSBYEN:

Hver gang der lægges noget nyt på hjemmesiden, vil der blive informeret om dette i MBG's ugentlige nyhedsbrev og linket til nyheden nedenfor.

Tidsplan

  • August 2018-april 2019. Byggeprogram. Dispositionsforslag. Projektforslag. Forprojekt og myndighedsprojekt. Projektering. Licitation
  • Maj 2019-november 2021. Renovering og ombygning
  • November 2021. Indflytning