MBG Universitetsbyen

MBG Universitetsbyen

 • MBG forventer at flytte til ind i Kommunehospitalets bygninger i 2021
 • Følg ombygningsplanerne nedenfor, og se hvordan du kan få indflydelse på renoveringen

I 2019 overtager Forskningsfondens Ejendomsselskab AS (FEAS) hospitalsbygningerne på Nørrebrogade, og forberedelserne til AU’s indflytning går i gang. Det er planlagt, at Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) overtager bygningerne 1870-1874, som ligger i den nordlige ende af hospitalsområdet (over for Nobelparken). Renoveringen af bygningerne starter i 2019, og det er planen, at instituttet flytter ind i 2021. Området med hospitalsbygningerne bliver kaldet "AU Universitetsbyen" som en pendant til "AU Universitetsparken".

På denne side kan du følge med i tidsplanen for renoveringen, inkl. overvejelser, tidsfrister, input fra medarbejderne og studerende og endelige beslutninger i forbindelse med renoveringen.  

SIDSTE NYT FRA MBG UNIVERSITETSBYEN:

15. maj 2018 - Bærende vægge

Oversigt over bærende vægge i bygningerne 1872-1874

Se oversigten

12. maj 2018 - Billeder af MBG's kommende lokaler på KH

Billeder fra MBG's kommende lokaler på Kommunehospitalet

Se billederne 

9. maj 2018 - Bygningsmål

Der er nu kommet mål for de forskellige bygninger

Se målene for de tre bygninger 1872, 1873 og 1874   

2. maj 2018 - MBG får yderligere lokaler

MBG har nu fuld rådighed over etage 4 i bygning 1872 og ikke som tidligere nævnt kun det halve.

Download PDF-fil til udprintning i A3-format   

25. april 2018 - ST-BYG præsenterer planerne

Vi har nu haft det første møde byggeudvalget og ST-BYG. Det har vist sig at det er vanskeligt at lave væsentlige konstruktionsmæssige ændringer i den sydlige bygning, hvilket gør den mindre egnet som blandet laboratorie/undervisningsbygning.

Til gengæld frigøres store dele af den midterste bygning (DNC bygningen), som er meget fleksibel og dele af den sydlige bygning kan frigøres til andre tørre AU aktiviteter.

DNC (Dansk Neuroforskningscenter) forbliver i mellembygningen nogle år endnu med deres forskningsaktiviteter, mens den resterende del skal udlejes (Incuba).

Tidsplan

1. juni: Byggeudvalget kommer med en overordnet plan for byggeriet med hvor undervisning, sektioner, opvask, autoklavering, administration, værksted etc. skal placeres i byggeriet.

Slutningen af juni: 

 • Sektionerne udarbejder planer for, hvor de vil have placeret kontorer, laboratorier, specialrum mv. samt indretning af lokalerne.
 • Byggeudvalget udarbejder planer for infrastrukturen/fællesfaciliteter

Byggeudvalgets medlemmer besigtiger tirsdag den 8. maj de dele af bygning 10, der er tilgængelig.

ST-BYG's PPT-præsentation på mødet i Byggeudvalget den 25. april 2018

MBG's tidsplan

1. juni: Byggeudvalget kommer med en overordnet plan for byggeriet med hvor undervisning, sektioner, opvask, autoklavering, administration, værksted etc. skal placeres i byggeriet.

Slutningen af juni: 

 • Sektionerne udarbejder planer for, hvor de vil have placeret kontorer, laboratorier, specialrum mv. samt indretning af lokalerne.
 • Byggeudvalget udarbejder planer for infrastrukturen/fællesfaciliteter

ST-BYG's tidsplan

 • Maj 2018. Prækvalifikation og udbud af projekterende rådgiver
 • Juni 2018. Aktstykkegodkendelse i Folketingets finansudvalg
 • August 2018. Basislokaleplan. ST's lokaleprogram og basisdisposition
 • August 2018-april 2019. Byggeprogram. Dispositionsforslag. Projektforslag. Forprojekt og myndighedsprojekt. Projektering. Licitation
 • Maj 2019-maj 2021. Renovering og ombygning
 • Foråret 2021. Indflytning