MBG Universitetsbyen

MBG Universitetsbyen

  • MBG forventer at flytte til ind i Kommunehospitalets bygninger i 2021
  • Følg ombygningsplanerne nedenfor, og se hvordan du kan få indflydelse på renoveringen

I 2019 overtager Forskningsfondens Ejendomsselskab AS (FEAS) hospitalsbygningerne (Kommunehospitalet) på Nørrebrogade, og forberedelserne til AU’s indflytning går i gang. Det er planlagt, at Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) overtager 23.000 m2 i bygningerne 1870-1874, som ligger i den nordlige ende af hospitalsområdet, således at instituttet kan blive samlet. Renoveringen af bygningerne starter i 2019, og det er planen, at instituttet flytter ind i 2021. 

MBG har nedsat et byggeudvalg, der skal stå for at komme med detaljerede forslag til indretningen af bygninger og lokaler til ST-BYG, ingeniører og arkitekter.  

På denne side kan du følge med i tidsplanen for renoveringen, inkl. overvejelser, tidsfrister, input fra medarbejderne og studerende og endelige beslutninger i forbindelse med renoveringen. 

SIDSTE NYT FRA MBG UNIVERSITETSBYEN:

Hver gang der lægges noget nyt på hjemmesiden, vil der blive informeret om dette i MBG's ugentlige nyhedsbrev og linket til nyheden nedenfor.

15. juni 2018 - Oversigt over 8. etage

Det viser sig nu, at vi også kan disponere over 8. etage i bygning 1870. Byggeudvalget ser på forskellige forslag til udnyttelse.

MBG's tidsplan

1. juni: Byggeudvalget kommer med en overordnet plan for byggeriet med hvor undervisning, sektioner, opvask, autoklavering, administration, værksted etc. skal placeres i byggeriet.

Slutningen af juni: 

  • Sektionerne udarbejder planer for, hvor de vil have placeret kontorer, laboratorier, specialrum mv. samt indretning af lokalerne.
  • Byggeudvalget udarbejder planer for infrastrukturen/fællesfaciliteter

ST-BYG's tidsplan

  • Maj 2018. Prækvalifikation og udbud af projekterende rådgiver
  • Juni 2018. Aktstykkegodkendelse i Folketingets finansudvalg
  • August 2018. Basislokaleplan. ST's lokaleprogram og basisdisposition
  • August 2018-april 2019. Byggeprogram. Dispositionsforslag. Projektforslag. Forprojekt og myndighedsprojekt. Projektering. Licitation
  • Maj 2019-maj 2021. Renovering og ombygning
  • Foråret 2021. Indflytning