Byggeudvalg

Der vil blive nedsat et ad hoc byggeudvalg ved MBG med repræsentanter fra sektionerne og de forskellige personalegrupper, som vil få ansvaret for at komme med forslag til ombygning, indretning, faciliteter, mv.

Der vil blive rig mulighed for alle medarbejdere til at komme med forslag gennem hele ombygningsprocessen.

Mere information følger.