Erhvervskontaktudvalg

Formand/chairman: Esben Skipper Sørensen

  • Mogens Sandø Lund
  • Claus Oxvig
  • Finn Skou Pedersen