Samarbejdsudvalg

A-siden - ledelsesrepræsentanter/representatives for the management

Medlemmer/membersSuppleanter/substitutes
Erik Østergaard Jensen (formand/chairman)  
Pia Møller Martensen Claus Oxvig
Lene Pedersen Mogens Sandø Lund (Foulum)  
Finn Skou Pedersen Torben Heick Jensen
Esben Skipper Sørensen -

B-siden - medarbejderrepræsentanter/staff representatives elected by the unions

Medlemmer/membersSuppleanter/substitutes
Lotte Thue Pedersen (næstformand/deputy chairman)
HK/DL-F 
Ulla Birk Henriksen
HK/DL-F
Lisbeth Heilesen
Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)
Repræsenterer AC-TAP gruppens administrative medlemmer af KS, DM og IDA
Mette Kirkegaard
Dansk Magisterforening (DM)
Repræsenterer AC-TAP gruppens administrative medlemmer af KS, DM og IDA
Birgitta R. Knudsen
Dansk Magisterforening (DM)
Esben Lorentzen
Dansk Magisterforening (DM)
Peter Løvendahl (Foulum)
Jordbrugsakademikernes Forbund (JA)
Repræsenterer AC-gruppens medlemmer af JA, DM, DDL  
-
Søren Borg (Flakkebjerg)
Dansk Magisterforening (DM)
Repræsenterer AC-gruppens medlemmer af JA, DM og IDA
Henrik Brinch-Pedersen (Flakkebjerg) Jordbrugsakademikernes Forbund
Repræsenterer AC-gruppens medlemmer af JA, DM og IDA
Kristian Graf
Dansk Metalarbejderforbund  
Tom Aagaard Mortensen
Dansk Metalarbejderforbund 
Line L. Dvinge
Teknisk Landsforbund (TL)
Repræsenterer kontorfunktionærerne, der er medlem af TL og HK-kontor
Sofie Louise Anderson Gravesen
HK-kontor
Repræsenterer kontorfunktionærerne, der er medlem af TL og HK-kontor

Sekretær

Lotte Tind