Alumnedag 2018

Torsdag den 5. april 2018 kl. 14.30-19.00

afholder molekylærbiologi en alumnedag, hvor du kan mødes med dine gamle studiekammerater og undervisere.

Du får ligeledes mulighed for at høre kort om den igangværende forskning, ligesom der vil blive mulighed for at se laboratorierne på instituttet.

Tilmelding følger senere.

Arrangementet afholdes på Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Gustav Wieds Vej 10C, Aarhus C.

 Foreløbigt program 

  14.30-15.00  Kaffe/te/kage  
  15.00-15.20  Velkomst og nyt fra MBG, institutleder Erik Østergaard Jensen  
  15.20-16.30  

Forskningsnyt ved:

  • Esben Skipper Sørensen, Sektionen for Molekylær Ernæring
  • Esben Lorentzen, Sektionen for Strukturel Biologi
  • Jens Stougaard, Sektionen for Plantemolekylærbiologi
  16.30-17.15  Rundvisning på instituttet
  17.15-19.00  Sandwich/øl/vand