Alumnedag

Alumnedag for molekylærbiologi

Institut for Molekylærbiologi og Genetik afholdte den første alumnedag den 5. april 2018, hvor alumner fra molekylærbiologi fik mulighed for at mødes med deres gamle studiekammerater og undervisere. Derudover fik deltagerne i alumnedagen mulighed for at høre kort om den igangværende forskning, ligesom de bliv vist rundt i laboratorierne på instituttet af forskerene.

Instituttet forventer at afholde næste alumnedag i maj/juni 2019.