2019

Alumnedag 2019

Fredag den 5. april 2019 ca. kl. 17

afholder molekylærbiologi en alumnedag, hvor du kan mødes med dine gamle studiekammerater og undervisere og høre, hvad der rører sig på instituttet.

Tilmelding følger omkring januar 2019.

Arrangementet afholdes på Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Gustav Wieds Vej 10C, Aarhus C.