Erhvervssamarbejde

Flere forskere ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik har gennem mange år arbejdet sammen med erhvervslivet om forskellige forskningsprojekter - dels ved etablering af et konkret forskningssamarbejde og dels ved ansættelse af en erhvervs-ph.d.-studerende. En del af disse projekter kan ses nedenfor. Her kan du ligeledes få gode råd, hvis du som firma ønsker at indgå et samarbejde med en eller flere af instituttets forskningsgrupper.

Flere eksempler på instituttets samarbejde med erhvervslivet

Fordøjeligheden af korn kan forbedres ved at kombinere de rigtige sorter med bestemte enzymer. Foto: Janne Hansen

18.09.2013 | Offentligheden / Pressen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Korn og enzymer går hånd i hånd for bedre fordøjelighed

Den rigtige kombination af kornsorter og enzymer kan forbedre foderets fordøjelighed til fordel for miljøet, dyrenes sundhed og økonomien.

Christian Bendixen

17.12.2012 | Offentligheden / Pressen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Den gode ost ligger i generne

Ikke alle køer er lige gode til at producere mælk, der egner sig til osteproduktion. Forskere er tæt på sporet af de specifikke gener, der koder for mælk med god ostningsevne.

Foto: Colorbox

03.12.2012 | Offentligheden / Pressen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Mælk hjælper på hukommelsen

Forskere ved Aarhus Universitet arbejder på at skabe et mælkebaseret produkt, der sikrer en god optagelse af vitamin B12. Især ældre risikerer at mangle vitaminet, og det kan blandt andet gå ud over hukommelsen.

Forskere vil fremavle køer, der bøvser mindre metan - blandt andet ved at lave avlsarbejde med køernes vombakterier. Foto: Jesper Rais

30.11.2012 | Offentligheden / Pressen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Mest mulig mælk for mindst mulig metanudslip

Ved at drive avlsarbejde ikke bare på koen men også på dens vombakterier vil forskere reducere udslippet af drivhusgassen metan samtidig med at koens mælke- og kødproduktion bliver mere effektiv.

Viser resultater 29 til 32 ud af 34

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Næste

Nuværende samarbejdspartnere

Her kan du se eksempler på, hvilke firmaer instituttet allerede har samarbejde med.

Se også Myndighedsbetjening, hvor instituttets forskere  udfører rådgivningsopgaver for ministerier og offentlige styrelser.

Erhvervs PhD

En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet. 

Læs mere op Innonvationsfondens hjemmeside.

Oversigt over de seneste års ph.d.-forsvar ved instituttet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til erhvervssamarbejde med Institut for Molekylærbiologi og Genetik, så er du velkommen til at kontakte formanden for Erhvervsudvalget:

Esben Skipper Sørensen

ProfessorInstitut for Molekylærbiologi og Genetik - Molekylær Ernæring

Du er også velkommen til at kontakte den enkelte forsker, hvis du ønsker at indgå er et samarbejde.

Mere information

Få mere information om ph.d.-modeller og finansiering.

Gå til Science and Technology's hjemmeside