Praktisk information

Ved henvendelse om besøg og foredrag:

send en email til Magdalena Pyrz.

I forbindelse med studieretningsprojekt, bedes du dog kontakte den enkelte vejleder, der er angivet ud for hvert enkelt emne.

I forbindelse med henvendelse, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Hvilket tilbud I ønsker at bruge (rundvisning, laboratorieforsøg, foredrag)
  • Navn på gymnasium eller skole
  • Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige lærer
  • Antal elever i klassen
  • Hvilken linie, klasse og niveau eleverne har
  • Hvilke datoer og tidspunkter, der passer jer bedst (gerne flere muligheder)

Udgifter

  • Udgifter til foredragsholdere, materialer mv. dækkes af universitetet. I ganske særlige tilfælde kan der blive tale om brugerbetaling.
  • For arrangementer på universitetet betaler uddannelsesstederne selv transporten, måltider, evt. overnatning, mv.
  • For arrangementer på uddannelsesstederne gælder, at universitetet dækker transportudgifter mv. for foredragsholderen.

Bemærk, at Institut for Molekylærbiologi og Genetik ikke har en forsikring, der dækker studerende, gymnasieelever, praktikanter og andre gæster ved et evt. uheld i laboratoriet.