Myndighedsbetjening

Flere af instituttets forskningslaboratorier ved Foulum har myndighedsbetjening via bevillinger fra Fødevareministeriet.

Mere information følger.