Samarbejde med andre forskere

Både nationalt og internationalt samarbejde spiller en overordenlig stor rolle for instituttet specielt inden for forskningen. Instituttets forskere indgår løbende i forskellige nationale samt internationale aktiviteter såsom:

  • omfattende forskningssamarbejde med andre forskere i Danmark og udlandet.  
  • udveksling af medarbejdere og studerende i forbindelse med forskningssamarbejder
  • gæsteforskerophold ved udenlandske institutioner
  • modtagelse af udenlandske gæsteforskere
  • deltagelse i nationale og internationale konferencer og møder
  • deltagelse i internationale projekter som fx EU projekter
  • studenterudveksling med internationale institutioner via forskellige programmer såsom Erasmus (Europa), TASSEP (USA, Canada og Europa) samt individuelle aftaler med Australien

De forskellige nationale og internationale forskningscentre, som instituttets forskere er en del af, danner et vigtigt grundlag for samarbejdet med andre forskere.

De forskellige aftaler om udveksling af studerende både i Europa, USA, Canada og Australien er en vigtig del af det internationale samarbejde.

Derudover inviteres forskere fra både nationale og internationale forskningsinstitutioner og biotekfirmaer til at præsentere deres arbejde ved instituttets forskellige seminarprogrammer:

samt diverse konferencer og møder, der afholdes inden for instituttets forskningsområder.