Teknologioverførsel

Institut for Molekylærbiologi og Genetik har gennem mange år udviklet nye teknologier og metoder i samarbejde med erhvervslivet, for at forskningen kan komme samfundet til gode.

Technology Transfer Office faciliterer og understøtter teknologioverførsel fra universitetet til det danske og internationale erhvervsliv.