Specialeprojekter

Projekter ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik for studerende på uddannelserne i
molekylærbiologi, molekylær medicin og bioteknologi.
Du er velkommen til at kontakte den enkelte hovedvejleder for at diskutere evt. udførelse af projekt hos denne.

Projektdag til præsentation af forskningsprojekter

Hvert år afholdes én projektdag i april/maj for alle studerende interesseret i at lave projektarbejde ved instituttet, hvor de enkelte vejledere præsenterer en poster med de forskningsprojekt(er) de kan tilbyde de studerende. Tid og sted til blive annonceret på denne side, når dette er fastsat.

Se billeder fra projektdag ved MBG.

Information til specialevejledere


Projekter for bachelor-, projekt-, kandidat- og ph.d.-studerende

Vejleder/Supervisor Forskningsprojekt/research project
Àlvarez-Vallina, Luis Trailblazing in cancer immunotherapy

Andersen, Anni Hangaard

Funktionen af DNA topoisomeraser og RecQ helicaser og deres betydning for genomisk stabilitet

Andersen, Gregers Rom

Komplement og receptorer

Andersen, Kasper Røjkjær

LysM receptor kinase signalling

Bendixen, Christian

RNA interferens i et genetisk modelsystem,
Bliv specialestuderende i Foulum

Bendixen, Emøke Proteomforskning og Systembiologi

Bjergbæk, Lotte

”Roadblocks”og genomisk stabilitet

Boesen, Thomas

Bakteriel pathogenese og symbiose

Brodersen, Ditlev Egeskov

Regulative enzymers opbygning og mekanismer

Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG)-Foulum Liste over mulige projekter ved centret

Damgaard, Christian Kroun

Exploring post-transcriptional events in human disease

Denham, Mark

Pluripotent Stem Cells: Modelling Nervous System Diseases

Enghild, Jan J.

Proteinkarakterisering og Proteomics

Etzerodt, Michael

Protein Engineering Group

Füchtbauer, Ernst-Martin

Udviklingsgenetik. Molekylær Embryologi

Hansen, Thomas Birkballe Non-coding RNA-mediated regulation of gene expression

Hartmann, Rune

Medfødt immunitet mod virale infektioner

Heegaard, Christian Würtz

Erstatningsterapi og funktionel karakterisering af proteinet NPC2

Ho, Megan Yi-Ping

iDEAs: Innovation, Design, Engineering, Application in Single Cell

Jensen, Just

Kvantitativ Genetik i Kulturplanter

Jensen, Torben Heick

mRNP biogenese og metabolisme

Kjems, Jørgen

Nukleinsyre biologi og teknologi

Kjærgaard, Magnus

The intra-cellular domains of NMDA receptors:
Role in molecular mechanism of memory and psychiatric disorders

Knudsen, Birgitta R.

Topoisomeraser i behandling og diagnose
af humane sygdomme

Knudsen, Charlotte Rohde

Translationsfaktorers roller i sundhed og sygdom

Kristensen, Peter

Funktionelle Biomarkører i Sundhed og Sygdom

Laursen, Lisbeth Schmidt Molekylær neurobiologi
Lorentzen, Esben Molecular basis of cilium formation

Martensen, Pia Møller

Folatreceptorens rolle i tumorvækst

Nabavi, Sadegh Memory Formation at Synaptic and Circuit Levels

Nissen, Poul

Membrane transporters in neuroscience and drug discovery

Nissen, Poul Lægemidlers binding til proteiner

Olsen, Anders

Anvendelse af C. elegans til at studere aldring og aldersrelaterede sygdomme

Otzen, Daniel

Protein aggregater i sygdom og sundhed

Oxvig, Claus

Molekylær medicin

Pedersen, Bjørn Panyella

Molecular Mechanisms behind Cholesterol and Sugar Uptake

Pedersen, Finn Skou

Retroviral molekylærbiologi

Pedersen, Lene

Biomedicinsk Forskning

Philipsborn, Anne von

Drosophila neurogenetics and circuit neuroscience

Radutoiu, Elena Simona

Plantemolekylærbiologi

Rasmussen, Jan Trige

Fosfolipidpartikler - struktur og funktion

Rattan, Suresh

Cellulær aldring og sund alderdom

Sahana, Goutam

Analyse af husdyrgenomer

Stevnsner, Tinna V.

Mitokondriel Funktion, DNA Reparation og Aldring

Stougaard, Jens

Plantemolekylærbiologi

Sørensen, Esben Skipper

Bioaktive mælkeproteiner

Thirup, Søren Skou

Strukturelle undersøgelser af sortilinreceptorer, symbiose og proteinsyntese

Thomsen, Bo

Molekylær genetik og systembiologi