Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ahmed Ismael Sayed Ismael: Genotype-miljø vekselvirkninger i malkekøers frugtbarhed

Ph.d.-forsvar, onsdag den 30. marts 2016, Ahmed Ismael Sayed Ismael.

Ahmed Ismael Sayed Ismael

Vekselvirkninger mellem genotype og miljø (G × E) er blandt de udfordringer kvægavlsforeninger står overfor som følge af en globaliseret anvendelse af kunstig insemination (AI) med genetisk overlegne tyre. Den største bekymring er, at rangeringen af avlsdyr kan ændre sig på tværs af de produktionsmiljøer, som betyder, at de bedste dyr i et miljø er ikke de bedste i et andet miljø.

I sit ph.d.-projekt, har Ahmed Ismael arbejdet med forskellige modeller til at studere G × E for traditionelle hunlige frugtbarhedsegenskaber baseret på AI og automatisk målte frugtbarhedsgenskaber baseret på fysisk aktivitet. Resultaterne har vist, at selektion for frugtbarhed kan forbedres ved hjælp af aktivitetsbaserede mål. Den genetiske variation i frugtbarhed ændres desuden med kælvningssæson og niveau for produktionsmiljø, mens effekten af geografisk placering over hele Skandinavien var mindre vigtigt. Resultater fra dette projekt kan bruges til forbedring af den rutinemæssige avlsværdivurdering for frugtbarhedsegenskaber i Danmark og Sverige.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet og Institut for Husdyravl og Genetik, Sveriges Landbrugsuniversitet, Uppsala, Sverige.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 30. marts 2016 kl. 12.00
Sted: Auditoriet, Aarhus Universitet, Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Afhandlingens titel: Genotype by environment interaction for automated and traditional fertility traits in dairy cattle.
Kontakt info: Ahmed Ismael, E-mail: ahmed.ismael@mbg.au.dk, Tel: 8715 7972

Bedømmelsesudvalg:
Ignacy Misztal, Professor, Department of Animal and Dairy Science, University of Georgia, Athens, USA.
Björg Heringstad, PhD Docent, Department of Animal and Aquacultural Sciences, Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Ås, Norway.
Dirk-Jan de Koning, Professor, Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.
Vivi Hunnicke Nielsen, Associate Professor, DCA - Danish Centre for Food and Agriculture, Aarhus University , Denmark.
Bernt Guldbrandtsen, Senior Scientist, Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University, Denmark.

Hovedvejleder:
Peter Løvendahl, Senior Scientist, Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University, Denmark 
Erling Strandberg, Professor, Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.

Medvejleder:
Morten Kargo, Senior advisor, PhD, Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University, Denmark
Per Madsen, Senior scientist PhD, Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University, Denmark
Guosheng Su, Senior scientist, PhD, Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University, Denmark
Britt Berglund, Professor, Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.