Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ditlev E. Brodersen tildelt ST Education Award

ST Education Award 2017 tildeles lektor Ditlev Egeskov Brodersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, for hans bidrag til at øge kvaliteten af undervisningen på ST, ikke blot gennem sin egen engagerende undervisning, men også ved at have udviklet et nyt værktøj, som stilles til rådighed for alle undervisere.

28.08.2017 | Lisbeth Heilesen

Ditlev E. Brodersen. Foto: Tamo Meijburg.

Igen i år har ST uddelt seks anerkendende priser til medarbejdere ved fakultetet. De seks ST Awards blev uddelt i forbindelse med ST SUMMER HANGOUT fredag 25. august 2017.

Anerkendelse er vigtig og helt centralt for vores motivation til at yde en stor indsats. Anerkendelse af specifikke resultater sætter fokus på vores værdier. Anerkendelse er noget, vi ikke altid er gode nok til at give i en travl hverdag. Det er noget vi kan blive meget bedre til.

For at anerkende og fejre medarbejdere, der har gjort en stor indsats – generelt og i året, der er gået siden sidste sommerfest, uddeler vi seks anerkendende priser på ST. Seks priser der gives inden for forskellige områder. Til hver af de seks priser hører et diplom og en økonomisk pris på 10.000 kr. De seks priser er:

ST Education Award: Ditlev Egeskov Brodersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik
ST Industrial Collaboration Award: Mogens Sandø Lund, Institut for Molekylærbiologi og Genetik
ST Science Award: Lars Hestbjerg Hansen, Institut for Miljøvidenskab
ST TAP Award: Jacques Chevallier,  Institut for Fysik og Astronomi og iNANO
ST Talent Award: William Joyce, Institut for Bioscience, 
ST Public Sector Consultancy Award: Hanne Damgaard Poulsen, Institut for Husdyrvidenskab

 


Foto: Science and Technology


Dekan Niels Chr. Nielsen:

Ditlev Egeskov Brodersen er en meget dedikeret underviser, som i mange år er gået forrest i arbejdet med at modernisere de traditionelle undervisningsformer. Med udgangspunkt i behovet for i højere grad at aktivere de studerende og samtidig højne skriftligheden har han på eget initiativ udviklet det webbaserede læringssystem curriculearn.dk, som kommer mange andre undervisere og studerende til gode.

Med curriculearn.dk-platformen kan undervisere lægge skriftlige opgaver ud til de studerende, som de skal besvare online inden for en given frist. Når besvarelsen er indsendt, sendes den i "peer review" hos medstuderende, der efter selv at have svaret på spørgsmålet og set underviserens besvarelse, kommer med feedback og kommentarer til besvarelsen. I modsætning til eksisterende systemer, der baserer sig på multiple-choice spørgsmål, understøtter Curriculearn opgaver og svar i fritekst, hvilket i højere grad afspejler den danske eksamensform. De studerende bliver styrket i deres skriftlige formulering og deres læring styrkes ved at de aktivt inddrages i bedømmelsen af hinandens besvarelser.

Se artiklen i Aarhus Stiftstidende.

Priser