Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Europæisk top-hjerneforskning får Lundbeckfondcenter i Aarhus

Europas flagskib inden for grundforskning i life sciences, EMBL, inddrager nu Aarhus Universitet som dansk partner. På Lundbeckfondens initiativ vil et nyt eliteforskningscenter, DANDRITE, udgøre de prestigefyldte rammer om international topforskning i neurovidenskab - og forventes at få en halv milliard kroner i ryggen.

05.03.2013 | Kirsten Olesen

Fra underskriftceremonien i Aulaen på Aarhus Universitet ses fra venstre mod højre direktør for DANDRITE, professor Poul Nissen, Aarhus Universitet, generaldirektør Iain Mattaj, EMBL, rektor Thomas Wilhelmsson, Helsingfors Universitet, Lena Gustafsson, Umeå Universitet, rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo, direktørerne for de øvrige nordiske EMBL-partnere Olli Kallioniemi, (FIMM), Bernt Eric Uhlin (MIMS) og Kjetil Taskén (NCMM) samt rektor Lauritz B. Holm-Nielsen fra Aarhus Universitet. Foto: Lise Balsby/AU Kommunikation.

Dansk neuroforskning får styrket sine muligheder for at afdække hjernens mysterier med et nyt ambitiøst forskningscenter ved Aarhus Universitet. Med et prestigefyldt, europæisk partnerskab og en betydelig bevilling i ryggen får centret exceptionelle muligheder for at skabe viden, der kan give genlyd.
Det sker, når Europas flagskib inden for grundforskning i life sciences, EMBL (European Molecular Biology Laboratory), inddrager Aarhus Universitet som dansk partner. Danmark bliver dermed for første gang medlem af det nordiske EMBL-partnerskab i molekylær medicin, der blev etableret i 2007, på linje med Norge, Sverige og Finland.

Udvidelsen af partnerskabet, der forlænges i 10 år, bliver fejret på Aarhus Universitet i dag, 5. marts, med indvielse af DANDRITE, the Danish Research Institute of Translational Neuroscience, der skal gøre Aarhus til magnet for international topforskning i molekylær og translationel neurovidenskab. Etableringen af centret er muliggjort ved Lundbeckfondens initiativ til etablering af en EMBL-node i Danmark, og gennemførelsen af international ekspertbedømmelse er sket i samarbejde mellem Det Frie Forskningsråd og Lundbeckfonden.

Fjerde nordiske partner

EMBL har selv laboratorier fem steder i Europa og regnes blandt verdens førende grundforskningsinstitutioner inden for molekylær biologi med omkring 85 forskningsgrupper. Det bliver finansieret af offentlige midler fra 20 lande, herunder Danmark.

“Vi er meget glade for at kunne byde Danmark velkommen som den fjerde partner i det nordiske EMBL-partnerskab inden for molekylær medicin. Aarhus Universitet er blevet udvalgt i national konkurrence som Danmarks repræsentant i netværket. Udvælgelsen er begrundet i universitetets videnskabelige ekspertise inden for neurovidenskab og i forskningsmiljøerne, som udgør et fremragende grundlag for opbygning af et forskningscenter i verdensklasse som DANDRITE,” siger generaldirektør for EMBL, Iain Mattaj.

Nyt center bliver international magnet

På Aarhus Universitet ser rektor Lauritz B. Holm-Nielsen EMBL som en yderst værdifuld samarbejdspartner for forskerne:
”Partnerskabet vil i det hele taget styrke dansk neuroforskning og dens globale forskningssamarbejde. Som national EMBL-partner er Aarhus Universitet også klar til at give vores nye forskningscenter DANDRITE, der har rødder tilbage til vores nobelpristager Jens Chr. Skou, det økonomiske rygstød, der vil give centret fundamentet til at indfri de høje ambitioner og udnytte sit enorme potentiale optimalt,” siger han.

Fem nye forskningsgrupper med verdenstalenter fra det internationale forskningsmiljø skal rekrutteres til DANDRITE via åbne opslag i en transparent proces, der både inddrager EMBL og de øvrige partnerskaber. Talenterne vil opbygge deres egne grupper og vil de næste 5-9 år udfolde deres talent på Aarhus Universitet.
Det forventes, at der i alt vil tilflyde knap en halv milliard til DANDRITE omfattende medfinansiering fra AU og fra eksterne fonde.
Lundbeckfonden har givet 60 millioner kroner over fem år til centret med mulighed for yderligere 60 millioner kroner de følgende fem år.

"EMBL hører til blandt verdens fineste miljøer inden for molekylær biologi og er kendt for sin model for international rekruttering af unge forskere, dynamisk stilllingsstruktur og høj videnskabelig produktivitet,” siger næstformand for Lundbeckfonden Mikael Rørth.
”I 2007 etablerede EMBL nodes i Norge, Sverige og Finland - et partnerskab inden for forskellige områder af molekylærbiologisk forskning, som med stor succes har videreført denne model i Norden og skabt værdifulde netværk. Lundbeckfonden er stolt over at kunne bringe dansk neuroforskning ind i dette unikke samarbejde med etablering af en EMBL-node i samarbejde med Aarhus Universitet. Lundbeckfonden stræber efter at støtte sundhedsvidenskab i Danmark på en synlig og bæredygtig måde - og anser netop dette initiativ for at være et meget vigtigt og fremtidsorienteret bidrag til styrkelse af dansk neuroforskning."

Vil være først med de nye ideer

På DANDRITE skal Aarhus-forskerne endevende de signalveje i hjernen, der har betydning for vores livsprocesser og særligt for neurologiske og psykiatriske lidelser, og arbejdet vil blive foldet ud i tæt samarbejde med forskningsgrupper i ind- og udland. Groft sagt vil forskerne undersøge, hvordan mønstre opstår i kommunikationen mellem hjernens enheder, hvad der går galt i den kommunikation, når vi bliver syge, og hvordan man kan udvikle lægemidler og behandlingsmetoder til gavn for patienterne.

”Partnerskabet med EMBL er udsprunget af den frie forskning, og DANDRITE har både høje mål, mange penge, frihed og god infrastruktur. Så det er vores ambition at komme først med de nye ideer frem for at stå på skuldrene af andres,” siger direktøren for DANDRITE, professor i protein biokemi Poul Nissen, der skal lede arbejdet sammen med professorerne i medicinsk biokemi, Anders Nykjær og Poul Henning Jensen, alle fra Aarhus Universitet.


For yderligere information:


EMBL: European Molecular Biology Laboratory (EMBL) er et forskningsinstitut, som er etableret med støtte fra offentlige forskningsmidler fra 20 medlemsstater. Forskningen på EMBL varetages af omkring 85 uafhængige grupper, der dækker hele spektret af molekylærbiologi. Laboratoriet består af fem enheder: hovedlaboratoriet i Heidelberg samt fire afdelinger i henholdsvis Hinxton (European Bioinformatics Institute), Grenoble, Hamburg og Monterotondo i nærheden af Rom. Hjørnestenene i EMBL’s mission er at udføre basisforskning inden for molekylærbiologi, at uddanne videnskabsfolk, studerende og gæster på alle niveauer, at tilbyde vitale tjenester til videnskabsfolk i medlemsstaterne, at udvikle nye værktøjer og metoder inden for biovidenskab og at deltage aktivt i aktiviteter vedrørende teknologioverførsel. Omkring 190 studerende er optaget på EMBL’s internationale forskeruddannelse. Derudover fungerer laboratoriet som en platform for dialog med den brede offentlighed gennem forskellige former for videnskabelig kommunikation såsom foredragsrækker, gæsteprogrammer og formidling af videnskabelige resultater.

Lundbeckfonden: Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond med kontrollerende aktieposter i datterselskaberne H. Lundbeck, ALK og Falck. Derudover forvalter fonden en stor portefølje af værdipapirer gennem Lundbeckfond Invest og Lundbeckfond Ventures, som er stiftet med henblik på investering i life science-virksomheder i opstartsfasen samt Lundbeckfond Emerge, der investerer i resultaterne af ny forskning med henblik på kommercialisering.
Fonden giver almennyttige bevillinger til videnskabelig forskning af høj international kvalitet med tilknytning til Danmark med henblik på at gøre en betydende forskel for menneskers sundhed og tilværelse. I 2012 bevilgede Fonden DKK 482 mio. til videnskabelige formål inden for sundheds- og naturvidenskaberne.

Offentligheden / Pressen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik