Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Gruppeleder-tophold komplet på DANDRITE

DANDRITEs målsætning om at ansætte fem topforskere som gruppeledere er netop blevet en realitet med ansættelsen af Sadegh Nabavi, der bl.a. forsker i, hvordan en hukommelse skabes, hvordan den kan slettes og derefter igen kan kaldes frem.

02.06.2015 | Ulla Vibeke Hjuler

(Copyright: Colourbox)

Sadegh Nabavi (Foto: Privat)

Mark Denham (Foto: Privat)

Anne von Philipsborn (Foto: Lisbeth Heilesen)

Duda Kvitsiani (Foto: DANDRITE)

Keisuke Yonehara (Foto: DANDRITE)

Målet for forskningscentret DANDRITE har, siden det blev oprettet i 2013, været at få ansat fem internationale topforskere som gruppeledere, der kan komplementere hinanden i forskningen inden for de molekylære mekanismer, der styrer hjernens og nervesystemets signal- og kommunikationsveje, og som har stor betydning for adfærd, sanser og bevidsthed samt for neurologiske og psykiatriske lidelser, såsom Alzheimers og Parkinsons, epilepsi, depression og skizofreni. DANDRITE er del af EMBL (The European Molecular Biology Laboratoriy), og alle ansættelser er derfor i overensstemmelse med EMBL-traditionen for tidsbegrænsede stillinger.

Fem fremragende forskere

Sadegh Nabavi forsker i, hvordan hukommelser dannes, og undersøger, hvordan forbindelserne mellem nervecellerne herved stabiliseres, og hvilke netværk af nerveceller der er involverede. Resultaterne er baseret på forsøg med rotter som model-organismer. Sadegh Nabavi er ansat fra 1. juni 2015 og 5 år frem. Sadegh Nabavi lavede sin ph.d. på afdeling for Molekylærbiologi og Genetik ved University of Guelph i Canada og har siden været postdoc ved Center for Neural Circuits and Behaviour, Afdeling for Neuroscience ved University of California i San Diego.

De tidligere ansatte gruppeledere har hver deres forskningsekspertise. Mark Denham bruger stamceller til at studere, hvordan nervesystemet udvikles og kan regenereres med fokus på anvendelse i forbindelse med behandling af Parkinsons sygdom. Anne von Philipsborn forsker i, hvordan nervesystemet kontrollerer adfærden. Keisuke Yoneharas forskningsfelt omfatter struktur, funktion og udvikling af nervekredsløbet i det visuelle system med fokus på de nerveforbindelser, der styrer genkendelsen af form og bevægelse. Duda Kvitsiani forsker i de underliggende genetiske og nervemæssige kredsløbsmekanismer, der ligger til grund for, hvordan mennesker og dyr træffer beslutninger.

Til sammen udgør de fem rekrutterede gruppeledere et stærkt hold, som sammen med de tre core-grupper i DANDRITE vil etablere et blomstrende forskningsmiljø, der er i fronten af feltet med en bred vifte af neurovidenskabelige forskningsideer og metoder. Core-grupperne ved DANDRITE omfatter Poul Nissen (forskningsfelt: membrantransport-proteiners, receptorers og biomembraners strukturelle biologi), Anders Nykjær (forskningsfelt: cellebiologi og modellering (vha. dyr) af nervemembran-receptorsystemer) og Poul Henning Jensen (forskningsfelt: molekylær cellebiologi ved neurodegenerative sygdomme med fokus på Parkinsons sygdom og demens).

Om DANDRITE

The Danish Research Institute of Translational Neuroscience – DANDRITE er den danske afdeling af the Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine, og DANDRITE følger derfor EMBL-modellen for rekruttering af internationale forskere. DANDRITE er et forskningscenter på Aarhus Universitet, der blev etableret i 2013 med støtte fra Lundbeckfonden og Aarhus Universitet.

DANDRITE er placeret i det livlige NeuroCampus forskningsmiljø på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, hvilket omfatter ekspertise i genetik, molekylær og klinisk medicin, bioimaging, celle- og dyre-modeller, strukturel biologi og nanoscience og med stolte traditioner inden for membranproteiner og neuroscience.


Kontakt

Navne