Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jeryl Cheng: Genkendelse af venner og fjender. Om LysM receptorlignende kinaser i bælgplanten Lotus japonicus

Ph.d forsvar, torsdag den 18. januar 2018. Jeryl Cheng.

18.01.2018 | Lisbeth Heilesen

Jeryl Cheng

Jeryl Cheng har karakteriseret Lysin motiv (LysM)-indeholdende proteiner fra japansk kællingetand (Lotus japonicus) under sit ph.d.-forløb. Når bælgplanter udsættes for kvælstoffattige betingelser, indgår de i symbiotisk kvælstoffiksering med gramnegative jordbakterier, Rhizobia. For at undgå infektion med patogener der udnytter planternes symbiotiske system har bælgplanter udviklet måder at skelne mellem venner og fjender.

Ved brug af biokemiske og strukturbiologiske metoder har Jeryl Cheng øget forståelsen af den initielle genkendelse af både symbionter og patogener i bælgplanter. Han karakteriserede to LysM -receptorlignende kinaser i Lotus japonicus, hvoraf én bidrager til genkendelse af den rhizobiale symbiont og den anden genkender patogene svampe.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Torsdag den 18. januar 2018, kl. 13.15
Sted:  Bygning 1421, Mødelokale 2, AU konferencecenter, Fredrik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Structural and Biochemical Studies of LysM Proteins
Kontaktinfo: Jeryl Cheng, e-mail: jeryl@mbg.au.dk
Bedømmelsesudvalg:
Professor Thorsten Nürnberger, ZMBP - Plant Biochemistry, Universität Tübingen, Tyskland
Forskningsleder René Jørgensen, Statens Serum Institut, Danmark
Lektor Ernst-Martin Füchtbauer (formand), Institut for Molekylær Biologi and Genetik, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Jens Stougaard, Institut for Molekylær Biologi and Genetik, Aarhus Universitet
Medvejledere:
Dr. Mickaël Blaise, CPBS-CNRS, Université de Montpellier, Frankrig
Adjunkt Kasper Røjkjær Andersen , Institut for Molekylær Biologi and Genetik, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

Talentudvikling