Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Larissa Zetouni: Vejen til en miljøvenlig husdyravl: strategier til reduktion af metanudledningen fra malkekvæg

Ph.d.-forsvar, fredag den 16. marts 2018. Larissa Zetouni

Larissa Zetouni

I løbet af sine ph.d.-studier har Larissa Zetouni undersøgt mulighederne for at foretage genetisk udvælgelse af malkekøer, der producerer – og dermed udleder – mindre metan. Metan er en kraftig drivhusgas, og husdyravlen er direkte ansvarlig for 18 % af den globale udledning af drivhusgasser, hvorfor afhjælpningsstrategier, der sigter på at reducere den potentielle udledning fra kvæg har kolossal betydning for bestræbelserne på at udvikle mere bæredygtige avlssystemer. Forskningsresultaterne fra dette projekt bidrager til en bedre forståelse af kompleksiteten ved at anvende metanproduktion som et udvælgelsestræk og repræsenterer dermed det første skridt før eventuelle overvejelser om implementering af metanproduktion som en del af de globale udvælgelsesparametre og avlsmål.

Ph.d.-studiet blev gennemført på Institut for Molekylærbiologi og Genetik – Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG), Science and Technology, Foulum, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 16. marts 2018 kl. 13.00
Sted: Auditoriet (lokale 250), Foulum, Aarhus Universitet
Afhandlingens titel: Opportunities to select for low methane emitting dairy cattle
Kontaktinfo: Larissa Zetouni, e-mail: lzetouni@mbg.au.dk, tlf.: +45 7149-8976

Bedømmelsesudvalg:
Henk Bovenhuis, Department of Animal Science – Animal Breeding and Genetics, Wageningen University, Wageningen, Holland
Bjørg Heringstad, Department of Animal and Aquacultural Sciences, Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norge
Knud Erik Larsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik - Molekylær genetik og systembiologi, Foulum, Aarhus Universitet

Hovedvejleder:
Elise Norberg
, Institut for Molekylærbiologi og Genetik - Center for Kvantitativ Genetik, Foulum, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Jan Lassen
, Viking Genetics, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.