Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lotte V.W. Stagsted og Milena T. Tronsgaard modtager Kjeld Marcker PhD Award 2020

Hvert år uddeler Institut for Molekylærbiologi og Genetik en eller flere PhD Awards til ph.d.-studerende, der har forsvaret deres ph.d. i det forløbne år, som har ydet en exceptionel indsats.

21.12.2020 | Lisbeth Heilesen

Lotte Victoria W. Stagsted (øverst) og Milena Timcenko Tronsgaard

De videnskabelige medarbejdere i ph.d.-programudvalget vurderer kandidaterne på deres samlede præstationer. De videnskabelige præstationer under ph.d.-studiet er en vigtig faktor – herunder publikationer, uafhængighed og initiativ i det videnskabelige arbejde – men andre aktiviteter, især dem der bidrager til instituttet/universitetet generelt og til ph.d.-studerendes arbejdsmiljø i særdeleshed, spiller også en vigtig rolle i vurderingen.

På grundlag af dette blev det besluttet, at Kjeld Marcker Award i år vil blive tildelt to fremragende ph.d.-studerende, der afsluttede deres ph.d. mellem sommeren 2019 og sommeren 2020, nemlig Lotte Victoria Winther Stagsted og Milena Timcenko Tronsgaard.

Lotte Victoria Winther Stagsted  

Lotte udførte sine studier til ph.d.-graden under vejledning af Thomas Birkballe Hansen med titlen: ”Biogenese og funktioner i cirkulære RNA'er”. Hun er førsteforfatter på et forskningspublikation og en review-artikel og medforfatter på en review i Nat.Rev.Genomics. Lotte har haft en markant indflydelse på instituttets ph.d.-program. Hun fungerede som medformand for MBG PhD-foreningen og bidrog væsentligt til forbedring af trivsel og arbejdsmiljø for instituttets ph.d.-studerendes. Dette skyldtes ikke mindst hendes indsats med at organisere tre ph.d.-konferencer, der omfattede emner som stresshåndtering, kommunikationsevne og publisering. Hun var også med til at ændre ph.d.-sessionen i forbindelse med Kjeldgaard-forelæsningerne, hvilket gjorde dem mere aktive og dermed mere attraktive. Derudover er en hel masse andre initiativer, der er relevante for vores ph.d.-studerende, som hun har bidraget til.

Milena Timcenko Tronsgaard

Milena udførte sine studier til ph.d.-graden under vejledning af Poul Nissen på P4-ATPase lipid flippases. Som et mål for strukturelle  undersøgelser havde disse proteiner længe været meget udfordrende, og fremgangsmåder med krystallografiske metoder var mislykket mange gange. Milena ændrede dette dramatisk og formåede i sidste ende at bestemme cryo-EM strukturer med en opløsning på 2,8 til 3,7 Å. De resulterende atommodeller gav revolutionerende, ny indsigt i mekanismerne og autoreguleringen af ​​disse enzymer - en undersøgelse, der blev offentliggjort som en fuld artikel i Nature.

Samtidig var hendes arbejde starten på cryo-EM-studier ved Aarhus Universitet. Milena bidrog i høj grad til den vellykkede etablering af cryo-EM ved MBG, en teknik der er blevet centralt for strukturanalyse ved instituttet.

Milena har yderligere et imponerende CV for personlig udvikling og præstationer. I løbet af sine studier har hun været meget aktiv i forskellige former for offentlig formidling, især inden for UNF, hvor hun besad mange funktioner, herunder som præsident for UNF-Danmark.

Priser