Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Millioner til projekter på MBG

03.12.2012 | Lisbeth Heilesen

Det Strategiske Forskningsråd har givet tre store bevillinger - ud af i alt ni bevillinger - til medarbejdere på Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Hele syv ud af ni projekter, som har modtaget støtte fra Det Strategiske Forskningsråds programkomité for sundhed, fødevarer og velfærd, har forskere fra Aarhus Universitet som deltagere.

Rådet har i alt uddelt 142 mio. kr. til de ni projekter, som har deltagelse af Aarhus Universitet. Fem af projekterne har ledelse af en forsker fra Aarhus Universitet, mens yderligere to projekter har forskere fra Aarhus Universitet som deltagere.

For Institut for Molekylærbiologi og Genetik gav uddelingen fra Det Strategiske Forskningsråd gevinst hele tre gange:

  • Christian Würtz Heegaard (14,3 mio. kr.)
  • Mogens Sandø Lund (30,6 mio. kr.)
  • Peter Løvendahl (12,2 mio. kr.)

Seniorforsker Christian Würtz Heegaards ”Transcobalamin in Milk and Optimal Vitamin B12 Uptake (TRIM)” har modtaget 14,3 mio. kr. til projektet, der har et samlet budget på 18,1 mio. kr. Projektet omhandler optagelsen af vitamin B12, som mindskes med alderen og kan give udslag i blodmangel, træthed og svigtende hukommelse. Forskerne ønsker at udvikle et fødevareprodukt, der kan sikre en effektiv optagelse af B12 og vil tage udgangspunkt i nye undersøgelser, der viser, at B12 optages særligt effektivt fra mælk.

I projektet, der tæller fem partnere, deltager også Institut for Ingeniørvidenskab fra Aarhus Universitet.

Læs mere om projektet.

Seniorforsker Mogens Sandø Lund har fået midler til at etablere et strategisk forskningscenter, der skal skabe fundamentet for en ny generation af genomiske forædlingsredskaber på tværs af kulturplanter og husdyrarter.  Projektet omfatter en lang stribe af ind- og udenlandske samarbejdspartnere og har fået et tilsagn fra Det Strategiske Forskningsråd på 30,6 mio. kr. Budgettet for projektet, der bærer titlen ”GenSAP: Centre for Genomic Selection in Animals and Plants” er på 68,7 mio. kr.

Læs mere om projektet.

Seniorforsker Peter Løvendahl har modtaget støtte til - sammen med blandt andre forskere fra Institut for Husdyrvidenskab - at sigte mod at fremavle køer med genetisk potentiale for minimal metanudskillelse og optimal foderudnyttelse. Projektets titel er ”Reduction of methane emissions from dairy cows and concurrent improvement of feed efficiency obtained through host genetics and next generation sequencing of rumen microbiome” og har modtaget 12,2 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråd. Projektets samlede budget er på 14 mio. kr.

Læs mere om projektet.


Der blev i alt bevilget 168 mio. til strategisk forskning i sundhed, fødevarer og velfærd til ni projekter.

Se de øvrige projekter, der fik støtte fra Det Strategiske Forskningsråd.


Tekst: Søren Tobberup Hansen

Offentligheden / Pressen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik