Aarhus Universitets segl

Mogens Sandø Lund tildelt ST Industrial Collaboration Award

ST Industrial Collaboration Award 2017 tildeles professor Mogens Sandø Lund, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, for hans store indflydelse på og mangeårige indsats for erhvervssamarbejdet omkring forædling og avl i Danmark.

Mogens Sandø Lund. Foto: Tamo Meijburg.

Igen i år har ST uddelt seks anerkendende priser til medarbejdere ved fakultetet. De seks ST Awards blev uddelt i forbindelse med ST SUMMER HANGOUT fredag 25. august 2017.

Anerkendelse er vigtig og helt centralt for vores motivation til at yde en stor indsats. Anerkendelse af specifikke resultater sætter fokus på vores værdier. Anerkendelse er noget, vi ikke altid er gode nok til at give i en travl hverdag. Det er noget vi kan blive meget bedre til.

For at anerkende og fejre medarbejdere, der har gjort en stor indsats – generelt og i året, der er gået siden sidste sommerfest, uddeler vi seks anerkendende priser på ST. Seks priser der gives inden for forskellige områder. Til hver af de seks priser hører et diplom og en økonomisk pris på 10.000 kr. De seks priser er:

ST Education Award: Ditlev Egeskov Brodersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik
ST Industrial Collaboration Award: Mogens Sandø Lund, Institut for Molekylærbiologi og Genetik
ST Science Award: Lars Hestbjerg Hansen, Institut for Miljøvidenskab
ST TAP Award: Jacques Chevallier,  Institut for Fysik og Astronomi og iNANO
ST Talent Award: William Joyce, Institut for Bioscience,
ST Public Sector Consultancy Award: Hanne Damgaard Poulsen, Institut for Husdyrvidenskab


Foto: Science and Technology


Dekan Niels Chr. Nielsen:

Mogens Sandø Lunds grundlagsskabende forskning har haft så stort et kommercielt potentiale for husdyravl og planteforædling, at der er etableret en række samarbejder med planteforædlere og husdyravlere. I løbet af de sidste 10 år har Mogens således, som hovedansøger, hjemtaget projekter for mere end 200 mio. kr., sammen med en række forædlings- og avlsfirmaer (VikingGenetics, VSP-pig research (nu SEGES), Nordisk Avlsværdivurdering, Kopenhagen Fur, Aquasearch, Dansk Varmblod, DLF Trifolium, Nordic Seed, Sejet planteforædling, LKF Vandel, EuroGenomics). Hovedvægten er på kvæg, men der er også samarbejder inden for svin, mink, heste, ørred, græs, hvede, byg og kartofler.

Derudover sidder Mogens i flere styregrupper for erhvervsrettede projekter, specielt inden for genomisk selektion.