Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Neurovidenskabeligt center i international liga

Et hold af unge, internationale forskere af bedste kaliber står klar til at løfte dansk neuroforskning til nye højder.

26.09.2014 | AU Kommunikation

Aarhus Universitet har som forskningsuniversitet opbygget en stærk position og et solidt omdømme internationalt. Det er et konstant mål for universitetet at styrke og udbygge rammer og vilkår for grundforskning og faglig fordybelse, så Aarhus Universitet fortsat leverer vigtige og banebrydende forskningsresultater.

Den neurovidenskabelige forskning i Danmark tog et kvantespring, da eliteforskningscentret DANDRITE blev åbnet på Aarhus Universitet i 2013 med støtte fra Lundbeckfonden. Her blev centret, som forsker i hjernens kommunikationsmekanismer, etableret som dansk partner af Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine, forankret i det fælleseuropæiske EMBL-forskningscenter i Heidelberg.

EMBL er et internationalt flagskib inden for grundforskningen i molekylærbiologi. Derfor har visionerne for DANDRITE fra start også været store. Nu er holdet, der skal realisere visionerne, ved at være sat, og her er man gået efter de bedste.

Fire nye forskningsgruppeledere af tysk, australsk, japansk og georgisk nationalitet er rekrutteret fra førende forskningscentre i Wien, Basel, Stockholm og New York, og en femte er på vej. I samarbejde med postdocer og ph.d.-studerende bliver de nye gruppeledere drivkræfter i centrets forskning. »Vi er gået efter de bedst tænkelige folk, som også har forskellige ekspertiser. Målet er at bedrive original forskning af højeste kvalitet og samtidig uddanne fremtidens forskningsledere, fuldstændig i tråd med EMBL’s mission. Der er ingen tvivl om, at centret allerede har sat dansk forskning meget tydeligere på verdenskortet, « fortæller professor Poul Nissen, der står i spidsen for DANDRITE i samarbejde med to andre professorer fra Aarhus Universitet, Poul Henning Jensen og Anders Nykjær.

De kommende år skal forskerne afdække signalvejene i hjernen, der blandt andet har betydning for neurologiske og psykiatriske lidelser som Alzheimers og Parkinsons sygdom, depression og skizofreni. Grundforskningen kan på sigt bane vejen for udvikling af lægemidler og behandlingsmetoder af patienterne, og centret arbejder derfor også sammen med medicinalindustrien. DANDRITE vil samtidig søge at skabe afsæt for nye virksomheder.


Bygger på dansk nobelprisforskning
DANDRITE’s forskning bygger blandt andet på en lang forskningstradition på Aarhus Universitet inden for ionpumper og andre membranproteiner. En tradition, som blev grundlagt af Jens Christian Skou i 1950’erne og Jørgen Gliemann i 1990’erne. I 1997 tildeltes Skou Nobelprisen i kemi for sin beskrivelse af den livsvigtige natrium-kalium-pumpe, der opretholder saltbalancen i alle kroppens celler, hvilket er nødvendigt for, at for eksempel muskler, kirtler og nerver kan fungere. Gliemanns forskning dannede afsæt for Aarhus Universitets fremtrædende rolle inden for så forskellige områder som receptorproteiner og Parkinsons sygdom.

Om DANDRITE og EMBL
DANDRITE (Danish Research Institute of Translational Neuroscience) vil på sigt beskæftige 80-90 forskere, som skal undersøge hjernens kommunikationsmekanismer, og hvordan sygdomme opstår, hvis de ikke fungerer. Centret er finansieret af Lundbeckfonden, som har bevilget 60 millioner kroner til de første fem år og stillet yderligere 60 millioner kroner i udsigt til de følgende fem år. DANDRITE er dansk partner af Nordic EMBL Partnership. EMBL står for European Molecular Biology Laboratory og er blandt verdens førende forskningsinstitutioner inden for molekylærbiologisk grundforskning. EMBL får offentlige forskningsmidler fra 20 medlemsstater, herunder Danmark.


Artikel fra Aarhus Universitets profilbrochure 2014/15.

Forskning