Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nøglen til sund aldring

Med henblik på at øge livskvaliteten vil en gruppe forskere fra Laboratoriet for Cellulær Aldring, AU, i samarbejde med udenlandske forskere forsøge at finde ud af, hvilke faktorer der bestemmer sundhed, aldring og levetid. Det nye projekt er støttet af EU med en samlet bevilling på 7 mio. Euro (godt 52 mio. kr.).

19.05.2015 | Lisbeth Heilesen

Forskerne vil undersøge, om der er belæg for, at visse gener kan påvirke den periode, hvor man er sund og fri for alvorlige sygdomme, og hvilke det evt. drejer sig om. Foto: Suresh Rattan.

Den periode i livet hvor man generelt er sund og fri for alvorlige sygdomme (også kaldet ”healthspan”), afhænger af arv (gener) og miljø (påvirkninger fra opvækstmiljøet gennem hele livet), og forskning har vist, at begge faktorer spiller en vigtig rolle i udviklingen.

Genetiske undersøgelser har afsløret, at der er forskelle i de gener, der kan påvirke healthspan, og ligeledes er der mange påstande om, at livsstilsændringer eller behandlinger kan forbedre healthspan. Med det nye forskningsprojekt vil forskerne nu undersøge, om der er belæg for, at visse gener kan påvirke healthspan, og hvilke det evt. drejer sig om.

På grund af den lange levetid for mennesker vil den slags studier kunne strække sig over generationer (samt give etiske problemer), og forskerne har derfor valgt at bruge et modelsystem med kort levetid nemlig rundormen nematoda (C. elegans), der lever i naturen. Humane cellekultursystemer vil så senere blive brugt til test, validering og udvikling af nye tiltag.

Formålet med resultaterne er fastslå, om det er muligt at forlænge healthspan – samt evt. hvordan – og derved give øget livskvalitet med den forlængede periode, hvor man er sund og fri for alvorlige sygdomme.


Horizon 2020-projektet Ageing with Elegans er et konsortium af 17 deltagende hold fra Europa, USA og Kina, og omfatter akademiske, kliniske, demografiske og industrielle partnere. Det fem år lange projekt har et budget på omkring 7 millioner Euro, og koordineres fra University of Leuven, Belgien, og Suresh Rattan fra Laboratoriet for Cellulær Aldring (LCA), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, er en af deltagerne.

Suresh Rattan og hans forskningsgruppe er internationalt anerkendt for deres cellulære og molekylære aldringsstudier af forskellige typer af humane celler, for eksempel hudfibroblaster, keratinocytter, knogleceller, endotelceller og knoglemarvsstamceller. Normale humane celler dyrket ved definerede dyrkningsbetingelser i laboratoriet gennemgår en meget specifik proces ved aldring og alderdom (se figuren). Ved hjælp af denne eksperimentelle metode, har LCA tidligere opdaget plantehormonerne kinetin og zeatins virkninger på aldring, og har desuden dokumenteret de gavnlige virkninger af mild stress fra høj temperatur og fra nogle komponenter i fødevarer, såsom det gule farvestof i krydderiet gurkemeje. I Horizon 2020-projektet, vil LCA anvende den samme fremgangsmåde til at validere potentielle sundhedsfremmende forbindelser, der først skal screenes af andre medlemmer af konsortiet ved hjælp af rundormen C. elegans.


Mere information

Suresh Rattan

Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
2899 2496 - rattan@mbg.au.dk

Bevilling