Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny professor er ekspert i at forbedre afgrødeplanternes værdi og kvalitet

Henrik Brinch-Pedersen er udnævnt til professor MSO til at forske i kulturplanterne ved hjælp af bioteknologi, molekylærbiologi og genetik ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, pr. 1. maj 2017.

08.05.2017 | Lisbeth Heilesen

Henrik Brinch-Pedersen

I samarbejde med bl.a. en række industripartnere er Henrik Brinch-Pedersen med til på molekylært niveau at afdække egenskaber i vores afgrøder og optimere dem så f.eks. deres næringsstofindhold kan udnyttes bedre i foder og fødevarer, eller at de kan producere proteiner og andre forbindelser af høj værdi. I sidste ende en afgrøde, som er mere værdifuld for produktionsleddet, forbrugeren og miljøet.

Henrik Brinch-Pedersen er oprindeligt cand. agro. fra 1994. Efter ansættelse ved Carlsberg Forsøgslaboratorium fra 1994-1996 påbegyndte han ph.d.-studiet ved den daværende Kongelige Veterinær og Landbohøjskole. Efter ophold ved bl.a. Risø og Long Ashton Research i England blev han i 1999 ph.d. i Planteforædling og Bioteknologi.

Henrik Brinch-Pedersen blev forsker på det nyetablerede Forskningscenter Flakkebjerg under Statens Planteavlsforsøg i 1999 og sidenhen seniorforsker, da det hed Danmarks Jordbrugsforskning. I 2007 hvor Danmarks Jordbrugsforskning organisatorisk blev flyttet til Aarhus Universitet blev Henrik Brinch-Pedersen først lektor ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og derefter ved Institut for Molekylær Biologi og Genetik under Science and Technology. Henrik Brinch-Pedersen har været ansat ved det som i dag er Institut for Molekylær Biologi og Genetik i Aarhus som forsker (1999- 2002), seniorforsker (2002-2011) og lektor (2011-2017).

Henrik Brinch-Pedersen er født den 25. august 1968 i Esbjerg. Han er gift med dyrlæge Anne-Katrine Bové Reintoft, og de bor i dag i Skælskør med deres to teenagebørn Frida og Laurits. 


Mere information

Professor MSO Henrik Brinch-Pedersen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Email: hbp@mbg@au.dk - 8715 8268

Navne , Videnudveksling