Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Øl i verdensklasse ved hjælp af nye avlsmetoder

Nye genetiske teknologier har revolutioneret husdyravlen. Nu bruges de samme teknologier og modeller til at gøre dansk maltbyg endnu bedre.

Nye genteknologier tages i brug for at gøre dansk maltbyg endnu bedre. Foto: Colourbox

Hos mange mennesker hænger varme sommerdage uløseligt sammen med en tår velsmagende kold øl. Der ligger en del forædlingsarbejde bag den gode øl – men hidtil har dette arbejde været både dyrt og besværligt.

I et nyt projekt med støtte fra InnovationsFonden vil forskere fra Aarhus Universitet i samarbejde med forædlingsvirksomheden Nordic Seed sætte turbo på forædlingen af dansk maltbyg. De vil udvikle metoder og modeller, der kan gøre forædlingsarbejdet hurtigere, bedre og billigere.

Forventningen er, at resultaterne kan fordoble indtjeningen fra salget af dansk maltbyg på det europæiske marked. Hemmeligheden ligger i at anvende banebrydende genetiske teknologier, som allerede har revolutioneret husdyravlen.   

Forskerne ved Aarhus Universitet har stor ekspertise i at udvikle og anvende de genetiske teknologier, der kan give et overblik over det avlsmæssige potentiale hos husdyr og det er den viden, der nu udvikles til brug i maltbyg. Når modellerne er udviklet, vil det være muligt at forudsige, hvordan forskellige sorter af maltbyg opfører sig under forskellige miljøforhold uden at skulle foretage dyre og langsommelige afprøvninger i marken.

Maltbyggens genetiske profil

At lave en god øl kræver, at byggen, der ligger til grund, har gode maltningsevner. Malt fremstilles af spirede og tørrede bygkerner. Kvaliteten af maltningen afhænger af vejret, jordbundsforholdene og byggens genetiske sammensætning – og disse forhold påvirker også hinanden indbyrdes.   

Man kan ikke kigge byggen dybt i øjnene og se, om den bliver en god maltbyg under de givne forhold. Faktisk er det ikke så ligetil at måle maltkvaliteten. Da målingerne er både dyre og besværlige bliver udviklingen af nye og egnede bygsorter langsommelig og kostbar.

Formålet med projektet er at forudsige byggens maltkvalitet og bygplantens udbytte under forskellige miljøforhold ved at opbygge viden om, hvordan forskellige bygsorters dna-profiler hænger samme med en række egenskaber i byggen under forskellige miljøforhold. Resultater fra det nye forskningsprojekt kan gøre forædlingsprocessen billigere og mere effektive.

- Maltningskvalitet er meget afhængig af miljøfaktorer som klima- og jordforhold, så udvikling af metoder, der kan identificere nye sorter af byg, der klarer sig godt under forskellige miljøforhold vil have stor betydning, siger professor Just Jensen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet.  

Det treårige projekt, der er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og forædlingsvirksomheden Nordic Seed, har et samlet budget på fem mio. kr. hvoraf halvdelen finansieres af InnovationsFonden.


Yderligere oplysninger

Professor Just Jensen
Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
Telefon: 8715 7546, mobil: 4082 1680, e-mail: just.jensen@agrsci.dk

Lektor Frans Mulder
Institut for Kemi
Laboratory for Biomolecular NMR Spectroscopy
Aarhus Universitet
Telefon: 8715 5889, mobil: 5144 7344 e-mail: fmulder@chem.au.dk

Breeding Manager Ahmed Jahoor
Nordic Seed
Telefon: 8887 5106, mobil: 2913 4757, e-mail: ahja@nordicseed.com